PET NAJZNAČAJNIJIH SANDŽAČKIH BOŠNJAKA 1918-2018.

ŠKOLOVANJE U REPUBLICI TURSKOJ

U SARAJEVU PROMOVISAN ZBORNIK „STO GODINA SJENIČKE KONFERENCIJE”

AKADEMIJA U ČAST 100 GODINA DŽEMIJETA

VIJESTI

ZA ADEKVATNU ZASTUPLJENOST BOSNJAKA U POLICIJI

Bošnjaci Sandžaka nisu zastupljeni u policiji, sudstvu, tužilaštvu i ostalim institucijama i javnim službama u skladu sa svojim učešćem u stanovništvu u Sandžaku, naglasio je tokom razgovora sa Zaštitnikom građana Zoranom Pašalićem, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžo.

ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA VIJEĆA

Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji održao je u četvrtak. 14. februara svoju 3. redovnu sjednicu na kojoj je pored ostalog usvojio prijedlog osnova za izradu Budžeta Vijeća za 2019. godinu kao i izvještaj ustanove „Sandžačke igre“ za 2018. godinu koji je podnio v.d. direktor ustanove Raid Mekić.

VIDEO

Close
Close