Godina bošnjačkog kulturnog nasljeđa u Srbiji

Bošnjačko nacionalno vijeće je, na sjednici Izvršnog odbora od 10.03.2012.godine, donijelo odluku da 2012. godinu proglasi “Godinom bošnjačkog kulturnog nasljeđa u Srbiji“.

Razlog za odabir upravo ove godine leži u činjenici da se 2012. godine navršava jedno stoljeće u kom je kulturno nasljeđe koje baštine sandžački Bošnjaci sistematski uništavano, prepušteno zaboravu ili otuđivano od onih kojima ne pripada. Da bismo po prvi put pokušali sami sistemski institucionalizovano da zaštitimo svoju kulturu, koja je bit našeg identiteta, osnovan je Zavod za kulturu sandžačkih Bošnjaka, što je početni korak u obilježavanju godine bošnjačkog kulturnog nasljeđa u Srbiji. U okviru ovog projekta BNV-a i Zavoda za kulturu, održaće se niz manifestacija koje će obilježiti različite fragmente materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa Bošnjaka u Srbiji. One će uključiti tribine, predavanja, radionice, članke, publikacije i filmove koji će se baviti našom kulturnom posebnošću.

Kao konkretni projekti koji su započeti u okviru obilježavanja ove godine su obnova Novopazarske tvrđave i Prijepoljske musale, kao dva reprezentativna bošnjačka spomenika kulture. Pored toga zaokružiće se sa projektom evidentiranja liste svih kulturnih dobara i spomenika kulture Bošnjaka u Sandžaku i bližim upoznavanjem javnosti sa našim nasljeđem.

Bošnjačko nacionalno vijeće uzelo je aktivnu ulogu u kreiranju liste nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije, po standardima UNESCO-a, pri čemu će naše običaje, usmenu tradiciju, epiku, muziku, zanate i dr. zaštititi od svojatanja većinskog naroda u Srbiji.

Centralni događaj godine obilježiće naučni simpozijum na kome će učešće uzeti stručnjaci iz Sandžaka, BiH i Turske, a na temu zaštite i unaprjeđenja bošnjačkog kulturnog nasljeđa u Srbiji.
Izvršni odbor BNV će utvrditi zaštitni znak i kalendar svih aktivnosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.