Monthly Archives: Maj 2013

Turski ambasador: Izjava Almire Suljević lični stav, preispitaćemo cio slučaj

Povodom izjave upravnice Turskog kulturnog centra, izrečene na skupu koji je nedavno organiziran u Kulturnom centru u Novom Pazaru na temu: “Interkulturalni i međuetnički dijalog, izazovi i mogućnosti – demokratski potencijali kulturne raznolikosti Srbije na putu ka Evropskoj uniji”, Bošnjačko nacionalno vijeće je dopisom obavjestilo turskog ambasadora u Srbiji, njegovu ekselenciju gospodina Mehmeta Kemala BOZAYA o štetnosti te ishitrene izjave u kojoj je ocijenjeno da je uvođenje nastave na bosanskom jeziku u školama u Sandžaku neprihvatljivo i ravno separatizmu i kosovizaciji Srbije.

Izjava šefa Resora za bošnjačku kulturu Izvršnog odbora Vijeća

Uvijek sam aktivno učestvovao na skupovima koje se tiču međuetničkog dijaloga, jer smatram da je dijalog ključ za rješavanje međuljudskih problema, no osnova svake komunikacije je da su učesnici ravnopravni i da se različitost uvažava, bez postojanja orkestriranog dijaloga.

Izjava predsjednika Odbora za obrazovanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća

U svojstvu predsjednika Odbora za obrazovanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća želim da pozovem sve relevantne društveno političke faktore u Sandžaku, nezavisne bošnjačke intelektualce, predstavnike medija, nevladinih organizacija da još jednom daju podršku procesu implementacije nastave na bosanskom jeziku u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Sandžaku.

BNV postiže društveni ugovor u Sandžaku

Bošnjačko nacionalno vijeće i predsjednik Vijeća Esad Džudžević godinama rade na postizanju minimalnog nacionalnog konsenzusa unutar bošnjačke nacionalne zajednice u Srbiji.

Javno izvinjenje Suljevićke Vijeću

Povodom vijesti koju ste objavili na svom sajtu osjećam obavezu i potrebu da je demantujem i iskažem svoje iznenađenje kako je jednoj instituciji kao Vaša mogla da se potkrade ovakva dezinformacija.

Zaštitnik građana: Imenovati sudske tumače za bosanski jezik u Prijepolju

Zaštitnik građana Srbije je na osnovu pritužbi opštine Prijepolje, uputio mišljenje Ministarstvu pravde i državne uprave da preduzme sve mjere da bi građanima bošnjačke nacionalnosti bilo omogućeno da u postupcima pred pravosudnim organima i u upravnom postupku pred nadležnim državnim organima upotrebljavaju svoj jezik i pismo u skladu sa zakonom.

Protest BNV zbog neprihvatljive i štetne izjave Almire Suljević

Bošnjačko nacionalno vijeće oštro protestuje zbog izjave Almire Suljević, upravnika Turskog kulturnog centra u Novom Pazaru, izrečene na skupu koji je organiziran u Kulturnom centru u Novom Pazaru na temu: “Interkulturalni i međuetnički dijalog, izazovi i mogućnosti – demokratski potencijali kulturne raznolikosti Srbije na putu ka Evropskoj uniji”, koji je realizirao Kulturni centar Damad u suradnji sa NVO Fractal iz Beograda a pod pokroviteljstvom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), 28. maja 2013. godine.

BNV posjetila delegacija Savjetodavnog komiteta Savjeta Evrope

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžević primio je danas, 28. maja 2013. godine, u Glavnom uredu Vijeća delegaciju Savjetodavnog komiteta Savjeta Evrope za sprovođenje Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina.

Posjeta delegacije Vijeća Opštini Prijepolje

Delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća na čelu sa predsjednikom Vijeća Esadom Džudževićem posjetila je jučer Opštinu Prijepolje i tom prilikom održala sastanak u kabinetu predsjednika Opštine sa predstavnicima lokalne samouprave i direktorima i pedagozima obrazovno-vaspitnih ustanova u Prijepolju. Cilj posjete je da se delegacija Vijeća upozna sa tokom sprovođenja anketiranja roditelja o modelu nastave u tim školama i dogovor o sprovođenju aktivnosti radi što boljeg početka nastave na bosanskom jeziku od 1. septembra 2013. godine.

Odbor za obrazovanje: Anketa o modelu nastave se upješno sprovodi

Delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća, koju su činili članovi Odbora za obrazovanje, prisustvovala je roditeljskim sastancima koji su tokom protekle sedmice održani u nekoliko novopazarskih osnovnih škola sa tematikom vezanom za anketiranje roditelja učenika Bošnjaka o izboru modela nastave u narednoj školskoj 2013/2014. godini u školama u Sandžaku.