Monthly Archives: Septembar 2014

Rekonstrukcija, obnova i stavljanje u turističku funciju Amir-aginog hana prioritet novog saziva BNV

Predsjednik BNV Esad Džudžo i koordinator u Glavnom uredu Vijeća Haris Imamović primili su danas Adema i Senihu Murtezić, zakonske nasljednike kulturnog dobra Amir-agin han u Novom Pazaru. Tom prilikom Džudžo je istakao da su prvi zadaci novog saziva Bošnjačkog nacionalnog vijeća iz oblasti bošnjačke kulture – rekonstrukcija, obnova i stavljanje u turističku funkciju Amir-aginog hana.

BNV traži hitno povlačenje skandaloznog udžbenika izdavačke kuće “Klett”

Odbor za obrazovanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća razmatrao je na jutros hitno zakazanoj vanrednoj sjednici Odbora, udžbenik “Historija – za 6. razred osnovne škole”, autora dr.sc. Đorđa Bubalo i Branke Bečanović, Izdavačke kuće “Klett” iz Beograda koji se pojavio u školama bez znanja ovog Odbora,  zbog crteža poslanika Muhameda s.a.v.s., koji se nalazi u ovom udžbeniku i drugih spornih historijskih falcifikata i neistina.

Održana sjednica Odbora za obrazovanje, stručne komisije BNV i autorskog tima

Danas je u Glavnom uredu Bošnjačkog nacionalnog vijeća održana sjednica Odbora za obrazovanje, Stručne komisije Vijeća i Autorskog tima za izradu udžbenika na bosanskome jeziku, kojom je predsjedavao predsjednik Vijeća Esad Džudžo.

Imamović na okruglom stolu o izborima za nacionalne savjete

Koordinator u Glavnom uredu Bošnjačkog nacionalnog vijeća Haris Imamović, učestvovao je juče na petom okruglom stolu pod nazivom “U susret izborima za Nacionalne savjete nacionalnih manjina 2014” u organizaciji projekta “Minority news” Centra za istrživanje migracija i Misije OEBS-a u Srbiji.

Javni poziv za izradu udžbenika na bosanskome jeziku

Na osnovu člana 14. Zakona o Nacionalnim savjetima nacionalnih manjina (Sl. glasnik RS br. 72/09) i člana 10. i 11. Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima kao i Plana udžbenika za nastavu na bosanskom jeziku u obrazovno-odgojnim ustanovama u Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu, Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši u školskoj 2015/2016. godini,  kojim se predviđa potreba izrade udžbenika u trećem i sedmom razredu osnovne škole i trećem razredu srednje škole Bošnjačko nacionalno vijeće upućuje:

JAVNI POZIV ZA IZRADU UDŽBENIKA NA BOSANSKOME JEZIKU

BNV proglasilo Tutinsku gimnaziju za najbolju srednju školu u Sandžaku

Odlukom Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća Tutinska gimnazija proglašena je za ustanovu od posebnog značaja za obrazovanje pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice u Republici Srbiji.

Dogovorom do reprezentativnog saziva BNV u Novom Pazaru

Na današnjem nastavku Regionalnog foruma o Sandžaku, održanog u Beogradu, postignut je dogovor svih sandžačkih kljkučnih  aktera da kroz izborni proces za novi saziv BNV dođe do dogovora o prevazilaženju gorućih problema u Sandžaku. Predsjednik BNV je u završnom obraćanju učesnicima Foruma iznio utisak da je politička opcija Rasima Ljajića, sudeći po nastupima njegovih predstavnika na Forumu,  samu sebe isključila iz procesa koji se tiče pitanja položaja i prava Bošnjaka u Sandžaku, odnosno u Republici Srbiji.

Predsjednik BNV na Regionalnom Forumu o Sandžaku u Beogradu

Predjsednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžo, učestvovao je danas na prvom dijelu Regionalnog Foruma na temu “Region i pretpristupni pregovori Srbije sa Evropskom unijom – skup sa predstavnicima institucija Srbije”, u organizaciji međunarodne nevladine organizacije Council for Inclusive Governance i Fondacije za otvoreno društvo, u hotelu Moskva u Beogradu.

Džudžo: BNV obnovilo temelje bošnjačkog identiteta

U Glavnom uredu Bošnjačkog nacionalnog vijeća danas je održana zajednička sjednica Izvršnog odbora Vijeća i Odbora za obrazovanje. Po prvoj tački dnevnog reda, o procesu ostvarivanja prava Bošnjaka u Republici Srbiji u aktuelnom sazivu Vijeća, predsjednik Džudžo je informisao prisutne da su u procesu izrade Program BNV 2014-2020 i Monografija Vijeća, za 2012., 2013. i 2014.godinu. On je istakao da je aktuelni saziv ispunio 87 od 88 nadležnosti, iz sve četiri oblasti, koje su mu date Zakonom o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina.

BNV podržalo projekte iz oblasti bošnjačke kulture i informisanja

Predsjednik BNV Esad Džudžo donio je odluku da, na osnovu člana 20. Statuta BNV, te u skladu sa Pravilnikom Vijeća i trenutnim finansijskim mogućnostima, BNV finansijski podrži dva projekata, iz oblasti bošnjačke kulture i informisanja.