Monthly Archives: Maj 2015

Evropska komisija nadgleda položaj i prava manjina

U cilju izrade sveobuhvatne analize primjene Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina i utvrđivanje smjernica za njegovu izmjenu, u organizaciji Evropske komisije – Direktorata za susjedsku politiku i proširenje i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, u Beogradu je, 28. maja 2015. godine, održana ekspertska misija (TAIEX) sa prof. dr. Rajnerom Hofmanom. Sastanku su prisustvovali ispred Bošnjačkog nacionalnog vijeća sekretar Vijeća Ahmedin Škrijelj, kao i predstavnici nacionalnih savjeta njemačke, mađarske, crnogorske, vlaške, bugarske, bunjevačke i češke nacionalne manjine.

Proaktivne mjere za ostvarivanje obrazovanja na bosanskom jeziku

Predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća, potpredsjednik Vijeća Esad Džudžo, predsjednik Izvršnog odbora prof. dr Hasim Mekić i predsjednik Odbora za obrazovanje Bajro Gegić, razgovarali su, 26. maja 2015. godine, u Beogradu, sa ministrom prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđanom Verbićem i njegovim saradnicima o ostvarivanju prava na obrazovanje Bošnjaka na bosanskom jeziku.

Zaštitnik građana: Grad Novi Pazar krši zakon

Postupajući po pritužbi Bošnjačkog nacionanog vijeća, zaštitnik građana Saša Janković zatražio je od Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja izjašnjenje u vezi pritužbe o nezakonitom imenovanju članova organa upravljanja OŠ “Selakovac” iz Novog Pazara.

Održana tribina na temu: “Razvoj kreativnog i funkcionalnog mišljenja”

Bošnjačko nacionalno vijeće u cilju pospješivanja i podrške nastave na bosanskom jeziku organizovalo je još jedan akreditovani seminar kako bi dali podršku edukaciji i stručnom usavršavanja nastavnika koji rade u obrazovno-odgojnom procesu u okviru nastave na bosanskome jeziku.

Gostovanje Predsjednika Ugljanina u emisiji ”Kažiprst” na televiziji B92

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća i predsjednik SDA Sandžaka dr. Sulejman Ugljanin bio je danas gost u emisiji “Kažiprst” na televiziji B92.

Održan pripremni sastanak radne grupe Vijeća za izradu ishoda za bosanski jezik

Juče je u prostorijama Bošnjačkog nacionalnog vijeća održan pripremni sastanak radne grupe Vijeća za izradu ishoda za bosanski jezik.

BNV jednoglasno protiv odluke o rehabilitaciji Draže Mihailovića

Bošnjačko nacionalno vijeće je, na svojoj III redovnoj sjednici, održanoj 15. maja 2015. godine, jednoglasno usvojilo zaključak u kojem je izrazilo najoštriji protest protiv odluke o rehabilitaciji vođe fašističko-četničkog pokreta u Srbiji Draže Mihailovića.

Održana treća redovna sjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća

Danas je održana Treća redovna sjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

Rehabilitacija Mihailovića ponovno rađanje fašizma

Povodom rehabilitacije osnivača i vođe fašističkog četničkog pokreta Draže Mihailovića, Bošnjačko nacionalno vijeće izdaje sljedeće:

Predstavnici BNV u Ministarstvu kulture i informisanja

Potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Muhedin Fijuljanin i sekretar Vijeća Ahmedin Škrijelj učestvovali su, danas u Beogradu, na sastanku u Ministarstvu kulture i informisanja. Tema sastanka bila je informisanje na jezicima manjina.