Kontakt

Glavni ured Vijeća

28. Novembra bb
36300  Novi Pazar
Sandžak, Republika Srbija

tel: 381 20 315 608, fax: 381 20 314 107
glavni.ured@bnv.org.rs, www.bnv.org.rs

S nama možete stupiti u kontakt i putem ovog formulara. Polja koja ste OBVEZNI popuniti su posebno označena.