FESS

Festival sandžačke sevdalinke (FESS) osnovan je odlukom Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji i Crnoj Gori, 23. jula. 2005. godine, kao centralna kulturna manifestacija sandžačkih Bošnjaka u Srbiji, čiji je cilj zaštita i promocija sandžačke sevdalinke kao međunarodno priznate kulturne vrijednosti koju baštini bošnjački narod.

Datum održavanja Festivala vezuje se za dan održavanja Drugog bošnjačkog sabora, u Sarajevu 28. septembra 1993. godine, na kojem su Bošnjaci povratili svoje historijsko nacionalno ime i ime jezika kojim govore.

Prvi Festival sandžačke sevdalinke (FESS) održan je u Novom Pazaru, 28. septembra 2005. godine.

U periodu do 2010. godine održano je četiri Festivala sandžačke sevdalinke. Svi festivali su bili međunarodnog karaktera i na njima je učestvovao veliki broj interpretatora sevdalinke iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije i drugih zemalja. Između ostalih, na festivalima su učestvovali i doajeni sevdaha: Zehra Deović, Beba Selimović, Emina Zećaj, Muhamed Mujkanović, Nedžad Imamović i drugi. Sa područja Sandžaka na festivalima su učestvovali i: Abit Hajrović, Šefćet Hamidović, Rizo Džanković, tamburaški orkestri iz Pljevalja, Bijelog Polja, Sjenice i Prijepolja, te vodeći bosansko-hercegovački kucači na sazu.

U okviru programa festivala održavani su i posebni okrugli stolovi posvećeni sevdalinci i muzičkom stvaralaštvu Bošnjaka. Na prvom okruglom stolu „Sevdalinka juče, danas, sutra, učestvovali su: prof. dr. Munib Maglajlić, mr. Naka Nikšić, etnomuzikolog Mićo Miranović, novinar Vehid Gunić i drugi.

U takmičarskim dijelovima festivala učestvovao je veliki broj mladih izvođača sevdalinke iz cijelog Sandžaka i šire, a najboljima su dodijeljene posebne nagrade: zlatni, srebrni i bronzani saz.