NASTAVA NA BOSANSKOM JEZIKU

NASTAVА NA BOSANSKOM JEZIKU
ŠKOLSKA 2016/2017.

 

 

UKUPAN BROJ ĐAKA U NASTAVI NA BOSANSKOM JEZIKU U SANDŽAKU:

  BROJ  U PREDŠKOLSKOM PRIPREMNOM PROGRAMU BROJ U OSNOVNIM ŠKOLAMA BROJ U SREDNJIM ŠKOLAMA UKUPNO
Novi Pazar 529 6533 95 7157
Tutin 614 3725 394 4733
Sjenica 199 2201 255 2655
UKUPNO SVE TRI OPŠTINE 1342 12459 744

14545

 


OSNOVNE ŠKOLE – UČENICI I ODJELJENJA

  UKUPNO U NASTAVI UKUPNO 
  NA BOSANSKOM JEZIKU NA SRPSKOM JEZIKU
  Učenika Odjeljenja Učenika Odjeljenja Učenika Odjeljenja
Novi Pazar 6533 264 6042 310 12575 574
Tutin 3725 221 578 32 4303 253
Sjenica 2201 131 698 40 2899 171
UKUPNO SVE TRI OPŠTINE 12459 616 7318 382 19777 998

 

 


OSNOVNE ŠKOLE – UČENICI/PROCENAT

  NA BOSANSKOM JEZIKU NA SRPSKOM JEZIKU UKUPNO
  Učenika % Učenika % Učenika
Novi Pazar 6533 52,0 6042 48,0 12575
Tutin 3725 86,6 578 13,4 4303
Sjenica 2201 75,9 698 24,1 2899
UKUPNO SVE TRI OPŠTINE 12459 63,0 7318 37,0 19777

 


PREDŠKOLSKI PRIPREMNI PROGRAM – PREDŠKOLCI I GRUPE

  NA BOSANSKOM JEZIKU NA SRPSKOM

JEZIKU

UKUPNO
  Predškolaca Grupa Predškolaca Grupa Predškolaca Grupa
Novi Pazar 529 26 614 34 1143 60
Tutin 614 44 11 1 625 45
Sjenica 199 31 115 9 314 40
UKUPNO SVE TRI OPŠTINE 1342 101 740 44 2082 145

 


PREDŠKOLSKI PRIPREMNI PROGRAM – PREDŠKOLCI /PROCENAT

  NA BOSANSKOM JEZIKU NA SRPSKOM

JEZIKU

UKUPNO
  Predškolaca % Predškolaca % Predškolaca
Novi Pazar 529 46,3 614 53,7 1143
Tutin 614 98,2 11 1,8 625
Sjenica 199 63,4 115 36,6 314
UKUPNO SVE TRI OPŠTINE 1342 64,5 740 35,5 2082