Obrasci za školsku evidenciju

Elektronski oblik najviše korišćenih obrazaca za školsku evidenciju u osnovnim i srednjim školama koji su u službenoj upotrebi u Republici Srbiji (na bosanskom jeziku u .doc formatu) će nastavnicima olakšati štampanje na obrascima Službenog glasnika. Ove obrasce, za štampanje iz programa Microsoft Word, možete preuzeti u nastavku ove stranice.

UPUTSTVO ZA POPUNJVANJE I ŠTAMPANJE OBRAZACA
Otvorite odgovarajući obrazac u programu MS Word da biste unijeli podatke. Tekst možete da unosite samo u predviđena siva polja. Sa jednog na drugo sivo polje prelazite pritiskom na taster ili klikom na levi taster miša na odgovarajuću sivu površinu.

Obrazac možete štampati na praznom A4 (A3) papiru ili na odgovarajućem obrascu koji štampa Prosvetni pregled. Kada završite sa unosom teksta, za štampanje na praznom A4 papiru treba da kliknite na stavku File>Print (prethodno proverite da li je štampač podešen za štampanje na papiru A4 formata). Za štampanje na obrascima koje štampa Prosvetni pregled, gdje treba odštampati samo unijeti tekst, treba izvršiti sljedeće podešavanje: u dijalogu File>Print> Options … potvrdite opciju Print data only for froms.

Odštampajte probni primjerak, pa u slučaju da vam se tekst ne poklapa sa obrascem, podesite gornju i/ili lijevu marginu. Da promenite veličinu margine treba u Tools>Unprotect Document>File>Page Setup na kartici Margins podesiti margine.

Za štampanje obrazaca matične knjige kao i za svjedočanstvo prvog razreda osnovne škole i za svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi potreban Vam je štampač A3 formata. Ako škola ne poseduje ovakav štampač provjerite da li kopir aparat (ako ga škola posjeduje) može da se priključi na računar i da na ovaj način štampate ove obrasce.

OBRASCI ZA OSNOVNU ŠKOLU
Matična knjiga za osnovne škole - obrazac broj 1 str.1
Microsoft Word template
72 KB
Matična knjiga za osnovne škole - obrazac broj 1a str.1
Microsoft Word template
164 KB
Matična knjiga za osnovne škole - obrazac broj 1a str.2
Microsoft Word template
125 KB
Matična knjiga za osnovne škole - obrazac broj 1 str.2
Microsoft Word template
107 KB
Priprema nastavnika
Microsoft Word template
40 KB
Planovi rada nastavnika
Microsoft Word template
39 KB
Globalni plan rada nastavnika
Microsoft Word template
188 KB
Operativni plan rada nastavnika za septembar
Microsoft Word template
139 KB
Operativni plan rada nastavnika za ostale mjesece
Microsoft Word template
126 KB
UPUTSTVO - za sačinjavanje planova rada nastavnika
Microsoft Word template
33 KB
NAPOMENE - pojmovi koji se koriste u nastavi
Microsoft Word template
30 KB
Zapažanja o planovima rada nastavnika
Microsoft Word template
39 KB
Svjedočanstvo 15a, obrazac za automatsko štampanje iz Dnevnika školske evidencije 15a
Microsoft Word template
79 K
Svjedočanstvo 16, obrazac za automatsko štampanje iz Dnevnika školske evidencije 16
Microsoft Word template
76 KB
Svjedočanstvo 16a, obrazac za automatsko štampanje iz Dnevnika školske evidencije 16a
Microsoft Word template
76,5 KB
Uputstvo za automatsko štampanje obrazaca
Microsoft Word template
162 KB

OBRASCI ZA SREDNJU ŠKOLU
Svjedočanstvo
Microsoft Word template
83 KB
Diploma III stepen
Microsoft Word template
52 KB
Diploma IV stepen
Microsoft Word template
61 KB
Matična knjiga za srednje škole, 1. strana
Microsoft Word template
178 KB
Matična knjiga za srednje škole, 2. strana
Microsoft Word template
107 KB
Upisnica-omot
Microsoft Word template
57 KB
Upisnica - list učenika
Microsoft Word template
85 KB
Upisnica - spisak učenika
Microsoft Word template
101 KB
Ispisnica
Microsoft Word template
79 KB
Priprema nastavnika
Microsoft Word template
40 KB
Planovi rada nastavnika
Microsoft Word template
39 KB
Globalni plan rada nastavnika
Microsoft Word template
175 KB
Zapažanja o planovima rada nastavnika
Microsoft Word template
39 KB
Operativni plan rada nastavnika za septembar
Microsoft Word template
133 KB
Operativni plan rada nastavnika za ostale mjesece
Microsoft Word template
123 KB
UPUTSTVO - za sačinjavanje planova rada nastavnika
Microsoft Word template
29 KB
NAPOMENE - pojmovi koji se koriste u nastavi
Microsoft Word template
30 KB
Svjedočanstvo, obrazac za automatsko štampanje iz Dnevnika školske evidencije za srednju školu
Microsoft Word template
73 KB
Šablon za izradu maturskih radova
Microsoft Word template
368 KB
Uputstvo za izradu maturskih radova
Microsoft Word template
309 KB