AMBASADORKA FRANCUSKE POSJETILA BNV

Ambasadorka Republike Francuske Nj.E. gospođa Kristin Moro danas je sa saradnicima posjetila Bošnjačko nacionalno vijeće, kao predstavničko tijelo Bošnjaka što predstavlja veliku počast za bošnjački narod u Srbiji.

Rukovodstvo Vijeća je upoznalo ambasadorku sa organizacijom i aktivnostima Vijeća pri čemu je poseban značaj dat izradi Akcionog plana za ostvarivanje prava manjina u okviru pregovaračkog poglavlja 23 i podsjetili na okolnosti u vezi povlačenja predstavnika Vijeća iz Radne grupe za izradu Akcionog plana.

Ovom prilikom upućen je zahtjev Republici Francuskoj da se, kao članica Evropske unije, založi da Evropska unija ne prihvati ovakav, nelegitiman Akcioni plan za manjine u okviru poglavlja 23 u kojem nisu uvršteni prijedlozi nacionalnih manjina.

BNV 2015-12-14 - A Franc (2) BNV 2015-12-14 - A Franc (3)

Predstavnici Vijeća su još jednom lično i izrazili saučešće francuskom narodu i porodicama žrtava povodom terorističkih napada koji su se desili u Parizu 13. novembra 2015. i naglasili da je terorizam, nakon fašizma, najveće zlo koje ugrožava svjetski mir i međunarodni poredak

__________________________________________________________________________

THE FRENCH AMBASSADOR VISITED THE BOSNIAK NATIONAL COUNCIL

Ambassador of France HE Mrs. Christine Moro visited today with her associates the Bosniak National Council, as the representative body of Bosniaks which is a great honor for the Bosniak nation in Serbia.

Leadership of the Council informed the Ambassador about the organization and activities of the Council with particular importance given to the Action Plan for the realization of the rights of minorities in the framework of the negotiation chapter 23 and recalled the circumstances surrounding the withdrawal of Council’s representatives from the Working Group for drafting the Action Plan.

On this occasion, it is sent a request to the French Republic, as an EU member, to pledge that the European Union do not accept such an illegitimate action plan for minorities in Chapter 23in  which are not included proposals of national minorities.

Representatives of the Council once again personally expressed their condolences to the French people and the families of the victims on the occasion of the terrorist attacks that took place in Paris on 13 November 2015 and stressed that terrorism, after fascism, is the greatest evil that threatens world peace and international order.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.