BNV čestitalo Dan albanske nacionalne zastave

Sekretar Bošnjačkog nacionalnog vijeća uputio je čestitku predsjedniku Albanskog nacionalnog vijeća gospodinu Jonuzu Musliu, povodom nacionalnog blagdana Albanaca – Dana Albanske nacionalne zastave, u čestitki se kaže:

„Poštovani gospodine Musliju,

Koristim priliku da u ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća i u svoje lično ime, Vama, Vijećnicima Albanskog nacionalnog vijeća, kao i svim Albancima iz Preševske doline i Srbije čestitam Albanski nacionalni blagdan – Dan Albanske nacionalne zastave.

Bošnjačko nacionalno vijeće raduje činjenica da su Albanci i Bošnjaci  do danas očuvali tradicionalno dobre odnose i da je zalaganje za mir, ravnopravnost i demokratiju u regijama u kojima vijekovima živimo naša zajednička nit i vrlina.

Naše zajedničko čvrsto opredjeljenje i ciljevi oko koga su okupljena naša dva Vijeća kao najviša predstavnička tijela Albanaca i Bošnjaka u Srbiji kao i albanski i bošnjački legitimni predstavnici jesu punopravno članstvo u Evropsku uniju države u kojoj živimo kao i njeno članstvo u druge evropske i  evroatlantske institucije.

Ispunjenjem tog cilja ostvariće se naše potrebe, težnje, ideali i vrijednosti za koje se zalažemo, a što je od presudnog značaja za budućnost svih manjinskih naroda u Republici Srbiji.

Uvaženi gospodine Musliu, još jednom Vam čestitamo Dan albanske nacionalne zastave sa željom da jedinstveni i dobro organizovani nastavite da radite u najboljem interesu Vašeg naroda.

Želimo Vam svako dobro.

S poštovanjem,

Ahmedin Škrijelj
Sekretar Vijeća“

_____________________________________________________________________

The Bosniak National Council congratulated the Day of the Albanian national flag

 

Secretary of the Bosniak National Council sent a congratulatory message to the President of the Albanian National Council, Mr. Jonuz Musliu, due to occasion of the national holiday of Albanians – Day of Albanian national flag, and the congratulatory message reads:

“Dear Mr. Musliu,

I take this opportunity to, on behalf the Bosniak National Council and myself, congratulate You, the councilors of the Albanian National Council, as well as all the Albanians from the Preshevo Valley and Serbia – Albanian national holiday; Day of Albanian national flag. 

The Bosniak National Council is happy with the fact that Albanians and Bosniaks until today preserved traditionally good relations and that the pursuit of peace, equality and democracy in regions where we live for centuries our mutual thread and virtue.

Our mutual strong commitment and goals – around which our two Councils are gathered, as the highest representative bodies of Albanians and Bosniaks in Serbia and as Albanian and Bosniak legitimate representatives are: full-fledged membership of our states in the EU, as well as its membership of other European and Euro-Atlantic institutions.

By fulfillment of this goal – our needs, aspirations, ideals and values for which we stand for will be achieved, and this is of crucial importance for the future of all minorities in Republic of Serbia.

Respected Mr. Musliu, once again, we congratulate the Day of Albanian national flag with the wish to continue the work unique and well organized, in the best interest of your people.”

We wish you all the best.

With respect,

Ahmedin Škrijelj
Secretary of the Council

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.