BNV dodijelilo Medalje “Rifat Burdžović Tršo”

Na prijedlog komisije Vijeća o dobitnicima nagrade „Medalja Rifat Burdžović–Tršo“, Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća, na sjednici održanoj 4. maja 2010. god. u Novom Pazaru, donio je odluku da dobitnici ove prestižne nagrade za 2010. godinu budu: Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka u FBIH iz Sarajeva, Državni univerzitet u Novom Pazaru i Goran Bašić, zamjenik Zaštitnika građana Republike Srbije.

Nagrada Medalja Rifat Burdžović Tršo dedjeljuje se pojedincima ili nacionalnim institucijama za doprinos u oblastima javne djelatnosti, politike, ljudskih prava i za doprinos ideji multietničkog i  multikulturalnog društva. Sastoji se od diplome, medalje sa likom Rifata Burdžovića–Trša, na čijem naličju se nalazi grb bošnjačke nacionalne zajednice.

Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka

Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka sa sjedištem u Sarajevu je, kako stoji u obrazloženju nagrade Izvršnog odbora BNV-a, svojim radom na jačanju nacionalnih, kulturno-ekonomskih i svih drugih veza Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka i njihovih sunarodnika u Sandžaku dalo ključni doprinos izgradnji i učvršćenju svebošnjačkog jedinstva na balkanskom prostoru. Njegov doprinos ogleda se i u rješavanju pitanja statusa sandžačkih studenata na univerzitetima širom Bosne i Hercegovine, zalažući se za njihov ravnopravan tretman sa svim ostalim studentima. Uspostavljajući najraznovrsnije oblike saradnje sandžačkih Bošnjaka, Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka bilo je i ostalo most saradnje, razvoja i daljeg unaprjeđenja odnosa, kako Bošnjaka dvije zemlje, tako i Republike Srbije i Republike Bosne i Hercegovine kao dvije suverene prijateljske zemlje, utemeljujući na taj način princip međusobnog uvažavanja i tolerancije kao osnovni orijentir na putu obje zemlje ka Evropskoj Uniji.

Svojom izdavačkom djelatnošću Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka u značajnoj mjeri obogatilo je bibliografsku građu o historiji, porijeklu, tradiciji, kulturi i umjetnosti sandžačkih Bošnjaka, dajući posebno veliki doprinos unaprjeđenju književnog stvaralaštva sandžačkih Bošnjaka i podsticajno djelujući na mnoge mlade književnike i druge umjetnike sa ovog područja, te mnogobrojne naučne radnike i istraživače koji su se bavili ovim i svim drugim pitanjima. Sve navedeno, Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka, kako stoji u obrazloženju nagrade, čini jednom od najznačajnijih institucija i zato mu Medalja Rifat Burdžović Tršo s pravom i pripada.

Poseban doprinos Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka dalo je u organizaciji, uspostavljanju i izgradnji mnogih naučnih, kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih manifestacija koje su realizovane u proteklom periodu na području Sandžaka i Bosne i Hercegovine, među kojima se po svom karakteru, broju učesnika, tradiciji i ostvarenim rezultatima izdvajaju Sandžačke igre, kao najveća amaterska kulturno-sportska manifestacija u cijeloj Evropi, čijoj organizaciji i održavanju je ovo udruženje davalo maksimalan doprinos.

Dr. Goran Bašić

Dr. Goran Bašić, profesor na Fakultetu za evropske pravne i političke nauke, osnivač Centra za istraživanje etniciteta, član i saradnik mnogih naučnih i drugih ustanova i udruženja u zemlji i inostranstvu, objavio je preko 60 naučnih radova iz oblasti političke teorije i multikulturalizma.

Najznačajnije objavljene knjige su mu monografije: Iskušenja demokratije u multietničkom društvu, Umjetnost preživljavanja – gdje i kako Romi žive u Srbiji, Kulturna autonomija i politička participacija nacionalnih manjina u Srbiji, te: Položaj Bošnjaka u Sandžaku. „Cjelokupnim svojim radom na planu promocije, zaštite i unaprjeđenja prava pripadnika manjinskih naroda na području Republike Srbije, dr. Goran Bašić dao je nemjerljiv doprinos razvoju demokratije i ljudskih prava, kao i ideje multietničkog i multikulturalnog društva u našoj zemlji i šire. Poseban doprinos u svom radu dao je afirmaciji i njegovanju senzibiliteta šire zajednice, nadležnih državnih organa i stručne javnosti prema problemima i potrebama manjinskih naroda u Republici Srbiji, kao i u konkretnoj pomoći u prevazilaženju tih problema“ – stoji u obrazloženju Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća za nagradu Medalja Rifat Burdžović-Tršo, kao i to da dr. Bašić s punim pravom zaslužuje ovu nagradu, te da mu je Bošnjačko nacionalno vijeće s ponosom dodjeljuje.

OBRAZLOŽENJE NAGRADE MEDALJA RIFAT BURDŽOVIĆ TRŠO DRŽAVNOM UNIVERZITETU U NOVOM PAZARU

S obzirom na neophodnost posjedovanja znanja, da bi se opstalo u stalno promjenljivom okruženju, današnje društvo nazivamo „društvom znanja“. U njemu je obrazovan čovjek u središtu pažnje. U vremenu koje je pred nama učenje postaje lična obaveza, ali i kolektivna odgovornost. Ta odgovornost ponajprije se ogleda u prepoznavanju značaja obrazovanja, odnosno njegovanja intelektualnog kapitala jedne zajednice, ali i kroz nivo njene spremnosti da prepozna i prihvati institucionalne resurse koji će osigurati  adekvatan obrazovni sistem i proces, u kojem  kvalitet dominira nad kvantitetom.

U savremenom svijetu znanje je najznačajniji resurs, a njegovanje intelektualnog kapitala nacije je garancija progresa u njoj.

Postoje datumi i događaji koji se, po svom značaju, urezuju u historiju jednog naroda.

Osnivanje Državnog univerziteta u Novom Pazaru doista je historijski događaj za sve građane Srbije, a naročito za Bošnjake, koji vijekovima, zajedno sa svima ostalima, žive na ovim prostorima.

Odlukom Vlade Srbije o njegovom osnivanju, svi građani Sandžaka ali i drugih prostora našeg okruženja, dobiše mogućnost da, napajajući se sa izvora znanja, stignu daleko, i brže i bolje, i lakše i više, i k tome još da, ubuduće, znanje dolazi do njih.

Državni univerzitet u Novom Pazaru je osnovan Odlukom Vlade Republike Srbije,  od 26. oktobra 2006. godine. Uvjerenjem od 12. aprila 2008. godine, Komisija za akreditaciju zvanično je verifikovala nivo kvaliteta sprovođenja nastavnog programa Univerziteta, a poptisivanjem Povelje “MAGNA CHARTA UNIVERZITATUM” 2008. godine u Bolonji, Državni univerzitet u Novom Pazaru se i zvanično pridružio velikoj porodici univerziteta Evrope.

Sa epitetom prvog integrisanog univerziteta u Srbiji, Državni univerzitet u Novom Pazaru uspješno demonstrira jedinstveni model visokog obrazovanja, integrišući sve visokoobrazovne ustanove – departmane, u univerzitet sa proširenim nadležnostima.

Usaglašavanje studijskih programa i nastavnih sadržaja u jedan obrazovni profil garantuju dosljednost i kontinuitet potvrđenih relevantnosti i tradicije visokog školstva u Srbiji.

Danas, Državni univerzitet u Novom Pazaru spada u red najistaknutijih državnih univerziteta u Srbiji i konstantno teži da održi i unaprijedi kvalitet nastave i istraživanja. Permanentnim usvajanjem i primjenom novih principa, didaktičkih metoda i drugih postulata savremene obrazovne prakse, Univerzitet uspostavlja i implementira mehanizme za osiguranje standarda kvaliteta nastave, ali i definisanje etičkog kodeksa, neophodnog za formiranje intelektualne formacijske strukture mladih ljudi.

Svojim djelovanjem u obezbjeđivanju visokokvalitetnog nivoa obrazovanja, kao i uspješne primjene stečenih znanja u praksi, Državni univerzitet u Novom Pazaru daje poseban doprinos privrednom i ekonomskom razvoju Sandžaka i Srbije.

Pod njegovim krovom  u ovom trenutku, na šest departmana, narasta intelektualna snaga od 3000 studenata.

Svojim sveukupnim radom Državni univerzitet u Novom Pazaru dao je veliki doprinos razvoju demokratije i ljudskih prava, te promociji ideje multietničkog i multikulturalnog društva na ovim prostorima.

Izvršni odbor BNV

Rektor Državnog Univerziteta u Novom Pazaru Ćemal Dolićanin

„Ova značajna nagrada u imenu Rifata Burdžovića – Trša, našeg proslavljenog revolucionara, studenta Beogradskog univerziteta i lidera studentskog pokreta,  simbolizuje mladost, napredak i obrazovanje. Ona obavezuje ovu visokoškolsku ustanovu da nastavi putem progresa“- rekao je rektor Dolićanin, dodajući da je u toku svog rada primio puno nagrada i priznanja, ali da mu je ova najdraža.

“Od osnivanja Državnog univerziteta imali smo jednu ideju vodilju, koja je predstavljala ujedno i težak i odgovoran zadatak: kako izgraditi jedan savremen univerzitet, koji bi ujedno bio i evropski i univerzitet Srbije, zajedno sa svim ostalim državnim univerzitetima, ali istovremeno i regionalni, kao motorna snaga privrednog razvoja ovog kraja, sa posebnim zadatkom da doprinosi ostvarivanju manjinskih prava, unapređenju obrazovanja i očuvanju kulture i tradicije Bošnjaka, kao i ostalih naroda koji žive na ovim prostorima“, kazao je Dolićanin. Kao prvi rektor ovog univerziteta, priznao je da ovo nije bio nimalo lak zadatak, jer je, kako je objasnio, trebalo početi ispočetka: obezbijediti prostor i opremu, a najteže je bilo obezbijediti vrhunski visokoobrazovani kadar za sadašnjih 20 studijskih programa, ustvari 20 fakulteta. „Na početku je to izgledalo kao nerješiv problem, jer kako osnivati fakultete matematike, fizike, psihologije, biologije, građevinarstva, arhitekture, bez ijednog doktora nauka na širem području. Taj problem je uspješno riješen uz pomoć ostalih državnih univerziteta, koji su osnivanje ovog univerziteta shvatili kao zajednički državni projekat sa ciljem da pomogne bržem i ravnomjernom razvoju nerazvijenih područja i Republike Srbije u cjelini.

Danas, nakon nepunih 4 godine od osnivanja, kada izlazi četvrta generacija studenata, prema rektorovim riječima, ova akademska ustanova raspolaže sa prostorom od 11.000 m2 sopstvenog i 1.000 m2 iznajmljenog prostora, opremom vrhunskog kvaliteta: laboratorije za fiziku, hemiju i biologiju, kabineti za informatiku, strane jezike i studiranje na daljinu, nastavnim kadrom: 200 doktora nauka kao sigurnom garancijom za visoki stepen obrazovanja, ali i neophodnim uslovom za stvaranje sopstvenog kadra u dogledno vrijeme. Na Univerzitetu studira oko 3.000 studenata, na kojima leži budućnost ovog kraja, a i drugih krajeva Republike Srbije. Njima ovaj univerzitet pored visokog obrazovanja pruža i značajne pogodnosti: studiranje u svom gradu, besplatno studiranje za 60 % studenata, a za ostale koji se samofinansiraju najniže školarine u Srbiji, za narednu generaciju prvi put se uvodi studentski restoran za ishranu studenata. „Akreditovali smo 24 studijska programa osnovnih, 12 programa diplomskih i 6 programa doktorskih studija, što našim studentima omogućava visok nivo znanja i dobijanje diploma priznatih u 65 zemalja.

Zbog toga slobodno mogu reći da je Državni univerzitet u Novom Pazaru najatraktivnija obrazovna ustanova u Srbiji, čime se mi s pravom ponosimo, jer to je rezultat našeg sveukupnog rada u proteklom periodu.“, odajući još jednom zahvale za nagradu zaključio je rektor Dolićanin.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.