BNV o Nacrtu Strategije informisanja u Srbiji

Razmatrajući Nacrt Strategije razvoja javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine, Resor za kulturu i informisanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, utvrdio je osnovne principe i prijedloge izmjena i dopuna Nacrta Strategije predloženog od strane Radne grupe.

U oblasti štampanih medija, Resor za kulturu i informisanje zatražio je od Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva obezbjeđenje primjene evropskih standarda i preuzetih međunarodnih obaveza (Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima i dr.), kroz očuvanje bar po jednog štampanog medija na manjinskim jezicima i projektno finansiranje istraživačkog novinarstva na regionalnim ili manjinskim jezicima i programskih sadržaja koji imaju za cilj očuvanje i afirmaciju nacionalnog identiteta i kulture manjinskih naroda u Republici Srbiji.

Dokumentom kojeg je Resor uputio nadležnom ministarstvu zatraženo je da se, u oblasti elektronskih medija, reformom sistema javnog informisanja, pored Radio Televizije Srbije i Radio Televizije Vojvodine, predvidi postojanje i regionalnih radiodifuznih ustanova kao javnih servisa. Prema rješenju kojeg je, učestvujući na raspravi povodom Nacrta Strategije razvoja javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine, održanoj u Beogradu 27. juna, iznio šef Resora za kulturu i informisanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Muhedin Fijuljanin, regionalni javni servisi pokrivali bi određeni region i njima bi se zadovoljavale potrebe za informisanjem stanovništva tog regiona o svim temama i sadržajima od javnog interesa na regionalnom i lokalnom nivou, kao i posebno potrebe informisanja pripadnika manjinskih naroda koji u pretežnom ili najvećem broju žive na području određenog regiona.

Fijuljanin je, također, zatražio da se, u skladu sa ustavnim i zakonskim odredbama o zaštiti prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina, reformom sistema redefinišu postojeće radiodifuzne oblasti u Srbiji i obezbjede potpuniji i sveobuhvatniji mehanizmi zaštite i ostvarenja prava nacionalnih manjina, u skladu sa zakonom.

On je posebno istakao da se reformisanim sistemom radiodifuzije područje šest sandžačkih opština u kojima u pretežnom ili najvećem broju žive sandžački Bošnjaci svrsta u jednu radiodifuznu oblast.

Šef Resora za kulturu i informisanje BNV Muhedin Fijuljanin je ponovo zartražio da se pri Javnoj radiodifuznoj ustanovi Radio Televizija Srbije formiraju posebne redakcije za programe na manjinskim jezicima manjina izvan pokrajine Vojvodine. Prema eleboratu kojeg je Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća u nekoliko navrata već dostavljao nadležnim ministarstvima i ustanovama, Redakcija na manjinskim jezicima pripremala bi poseban program na jezicima nacionalnih manjina, posvećen posebno očuvanju nacionalnog identiteta i promociji kulturnih i sveukupnih nacionalnih vrijednosti manjina.

Resor za kulturu i informisanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća (Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine) u Republici Srbiji smatra da će pravovaljano formulisana Strategija razvoja javnog informisanja u Republici Srbiji značajno unaprijediti sistem javnog informisanja i rad medija, i podići nivo ostvarivanja ljudskih i građanskih prava i zaštite i ostvarivanja prava manjinskih nacionalnih zajednica u Republici Srbiji. U tom smislu, Resor za kulturu i informisanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća (Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine) u Republici Srbiji smatra neophodnim reformisanje postojećeg pravnog sistema, izmjenom ili donošenjem novih zakonskih i podzakonskih akata, kojim bi se omogućila primjena modela i principa formulisanih u Medijskoj strategiji, u skladu sa evropskim vrijednostima i prihvaćenim međunarodnim standardima.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.