BNV od ministra prosvjete traži hitno razrješenje dužnosti direktora novopazarske i sjeničke Gimnazije

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžević zatražio je u pismu upućenom ministru prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Tomislavu Jovanoviću i državnom sekretaru za preduniverzitetsko obrazovanje Muhedinu Fijuljaninu hitno razrješenje dužnosti direktora novopazarske Gimnazije Zorana Milosavljevića i direktora Gimnazije “Jezdimir Lović” iz Sjenice Murata Baždarevića.

U pismu se, pored smjena pomenutih direktora,  traži hitno zakazivanje sastanka sa delegacijom Vijeća povodom ovog pitanja. Pismo prenosimo u cjelosti:

“Poštovani gospodine ministre,

U periodu od februara mjeseca do početka oktobra mjeseca 2013. godine Bošnjačko nacionalno vijeće/Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine u Srbiji je preduzelo niz mjera kako bi od 02. septembra 2013. godine u Novom Pazaru, Tutinu, Prijepolju i Sjenici otpočela nastava na bosanskom jeziku za učenike čiji su se roditelji izjasnili da žele da pohađaju nastavu na bosanskom jeziku. Aprila mjeseca 2013-te godine je sprovedena  anketa u svim osnovnim školama u Novom Pazaru za učenike  osmog  razreda i podijeljeni su anketni listići na kojima su se roditelji izjašnjavali o modelu nastave na kome će njihova djeca pohađati nastavu. Anketni listići su predavati prilikom upisa u srednju školu zajedno sa svom neophodnom dokumentacijom za upis u srednju školu, što ujedno predstavlja zahtjev roditelja da njegovo dijete pohađa nastavu na bosanskom jeziku.

Ustavom Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 83/06) regulisano je da “Republika Srbija štiti prava nacionalnih manjina“, kao i, posebno, da „država jemči posebnu zaštitu nacionalnim manjinama radi ostvarivanja potpune ravnopravnosti i očuvanja njihovog nacionalnog identiteta“. Posebno, članom 79. Ustava, pripadnicima nacionalnih manjina se, između ostalog, garantuje i pravo na „izražavanje, čuvanje, negovanje, razvijanje i javno izražavanje nacionalne, etničke, kulturne i vjerske posebnosti“, kao i na „korišćenje svog jezika i pisma“, te „školovanje na svom jeziku u državnim ustanovama“.

Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina („Službeni glasnik SRJ“, br. 11/2002), regulisano je da „pripadnici manjina imaju pravo na vaspitanje i obrazovanje na svom jeziku u institucijama predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja“ (čl. 13. st. 1. Zakona).

Čl. 9. st. 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013), utvrđeno je da se „za pripadnike nacionalne manjine obrazovno-vaspitni rad ostvaruje na maternjem jeziku”.

Čl. 12. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS”, br. 55/2013) propisano je, stavom 2, da se „za pripadnike nacionalne manjine obrazovno-vaspitni rad ostvaruje i na jeziku i pismu nacionalne manjine, odnosno dvojezično, ako se prilikom upisa u prvi razred za to opredijeli najmanje 15 učenika“. Stavom 3. istog člana propisano je da „škola može da ostvaruje obrazovno-vaspitni rad na jeziku i pismu nacionalne manjine, odnosno dvojezično i za manje od 15 učenika upisanih u prvi razred, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, u skladu sa zakonom“. Članom 87. stav 5. Zakona, propisano je da „kada se obrazovno-vaspitni rad ostvaruje i na jeziku nacionalne manjine, evidencija se vodi i na jeziku i pismu te nacionalne manjine“.

U svrhu pripreme za obrazovno-vaspitni rad na bosanskom jeziku od početka 2013/2014. školske godine, u tri predškolske ustavove, tri osnovne škole i tri gimnazije u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu, od 21. 02. 2013. godine do kraja školske godine 2012./2013., organizovana je pripremna nastava na bosanskom jeziku odobrena od strane  Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja  (Rješenje broj 601-00-00018/2013-06 od 11. 02. 2013. godine).

Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja odobrilo je rješenjem 650-02-247/2013-06 uvoz i upotrebu četiri udžbenika iz Bosne i Hercegovine  u gimnazijama i srednjim stručnim školama. Također, rješenjem broj 650-02-135/2013-06, Ministarstvo prosvjete   odobrilo je  izdavanje i upotrebu Čitanke za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola.

Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja i drugi nadležni organi su, u toku 2012. i 2013. godine, donijeli potrebna akta o početku sprovođenja obrazovno-vaspitnog rada na bosanskom jeziku za pripadnike bošnjačke nacionalne manjine u Republici Srbiji počev od školske 2013/2014. godine, u skladu sa zakonom, i to: „Pravilnik o dopuni pravilnika o nastavnom programu za gimnaziju – Bosanski jezik i književnost“ za prvi razred svih smjerova gimnazije na strani 175-177 (svi pravilnici objavljeni u „Službenom glasniku RS – Prosvetnom glasniku“, broj 4/13, od 15. maja 2013. godine). Istovremeno, objavljeni su i „Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu udžbenika“ („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik, br. 4/13) za predmet Bosanski jezik, čitanka za 1. i 5. razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i 1. razred gimnazije („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 13/2013).

Također je i usvojen Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika koji mogu da predaju bosanski jezik i književnost u gimnazijama (Sl.gl.-Prosvetni Glasnik broj 15/2013 od 30. avgusta 2013).

Posjećamo Vas da je Bošnjačko Nacionalno vijeće podnijelo krivične prijave protiv odgovornih lica u Školskim upravama u Kraljevu i Užicu i Grupi za stručo-pedagoški nadzor u Novom Pazaru, zbog osnovane sumnje da su izvršili djela zloupotrebe službenog položaja i povrede prava  upotrebe jezika i pisma.

Vlada Republike Srbije, na sjednici održanoj 1. novembra 2013. godine, na Vaš zahtjev usvojila je zaključak o prihvatanju “Izvještaja sa prijedlogom mjera za ostvarivanje prava Bošnjaka na obrazovanje na maternjem jeziku u Republici Srbiji”, te i uprkos tome nastava bosanskom jeziku nije počela u Gimnaziji Novi Pazar i gimnaziji “ Jezdimir Lović” Sjenica.

Gimnazija u Tutinu je  od 2. septembra 2013. godine počela sa nastavom na bosanskom jeziku.

Roditelji učenika prvog razreda Gimnazije  Novi Pazar i gimnazije “Jezdimir Lović” iz Sjenice podnijeli su krivične prijave protiv direktora Zorana Milosavljevića i Murata Baždarevića zato što su  nevršenjem svoje službene dužnosti teže povrijedili pravo učenika prvog razreda Gimnazije Novi Pazar i Gimnazije Sjenica, da pohađaju nastavu na maternjem jeziku na taj način što su od 02. septembra 2013. godine, suprotno propisima o upotrebi jezika i pisma manjinskih nacionalnih zajednica uskratili da pri ostvarivanju svog prava na obrazovanje na maternjem jeziku koriste svoj jezik i pismo jer nisu u skladu sa zakonom organizovali nastavu na bosanskom jeziku i pored toga što su se roditelji izjasnili u anketi sprovedenoj u periodu od 01. aprila do 01. septembra, da kao pripadnici bošnjačke nacionalne zajednice žele da njegova djeca pohađaju nastavu na bosanskom jeziku.

U skladu sa vašim nadležnostima i ovlaštenjima, te gore navedenim razlozima, tražim da razriješite dužnosti direktora Gimnazije Zorana Milosavljevića i direktora Gimnazije Sjenica, Murata Baždarevića.

Ovim povodom zamolio bih Vas da zakažete sastanak sa delegacijom Vijeća u što skorijem roku, te da na sastanku budu prisutni državni sekretar za preduniverzitetsko obrazovanje, Muhedin Fijuljanin i pomoćnik ministra u čijoj je nadležnosti praćenje i usavršavanje jezika nacionalnih manjina, Vesna Fila.”, navodi se u pismu predsjednika Vijeća Esada Džudževića.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.