BNV postiže društveni ugovor u Sandžaku

Bošnjačko nacionalno vijeće i predsjednik Vijeća Esad Džudžević godinama rade na postizanju minimalnog nacionalnog konsenzusa unutar bošnjačke nacionalne zajednice u Srbiji.

Sve projekte koje radimo u skladu sa Ustavom, zakonima i međunarodnim standardima služe postizanju tog cilja.

Proces implementacije modela nastave na bosanskom jeziku u Republici Srbiji je najmarkantniji i najvidljiviji primjer u praksi postizanja tog konsenzusa.

U tom kontekstu Bošnjačko nacionalno Vijeće podržava ciljeve skupa koji je nedavno organiziran u Kulturnom centru u Novom Pazaru na temu: “Interkulturalni i međuetnički dijalog, izazovi i mogućnosti – demokratski potencijali kulturne raznolikosti Srbije na putu ka Evropskoj uniji”, koji je realizirao Kulturni centar Damad u suradnji sa NVO Fractal iz Beograda a pod pokroviteljstvom Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS).

Bošnjačko nacionalno vijeće smatra da je Almira Suljević, upravnik Turskog kulturnog centra u Novom Pazaru, zloupotrijebila, nanijela štetu, umanjila značaj tog skupa i dovela u pitanje dobre namjere organizatora.

Bošnjačko nacionalno vijeće čini sve, ne samo na promociji i afirmaciji unutar bošnjačkog nacionalnog konsenzusa, nego i otvaranju dijaloga sa svima koji žive u Sandžaku i Srbiji bez obzira na nacionalno porijeklo i političko opredjeljenje.

O ovome rječito svjedoče desetine i desetine održanih skupova u samo zadnjih nekoliko mjeseci na temu uvođenja nastave na bosanskom jeziku o čemu je postignut svojevrstan društveni ugovor unutar Sandžaka i Srbije i na nivou evropski utvrđenih standarda za šta smo dobili podršku i ohrabrenje od visoke delegacija Savjeta Evrope prilikom njihove nedavne posjete Bošnjačkom nacionalnom vijeću.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.