BNV POZIVA SVE BOŠNJAKE DA IZAĐU NA IZBORE

Bošnjačko nacionalno vijeće, najviše predstavničko tijelo Bošnjaka u Republici Srbiji, poziva sve punoljetne Bošnjake da 04. novembra 2018. godine izađu na izbore i iskoriste svoje biračko pravo.


Izlaskom nа izbоre Bošnjaci će izabrati člаnоvе svоg nаciоnаlnоg vijeća koji će u njihovo ime zauzimati stavove, pokretati inicijative i preduzimati sve mjere vezane za njihov identitet, status i njihova prava.

Bošnjaci Sandžaka su kulturan i civilizovan narod koji evropski živi, misli i radi, izbori su za nas svečanost, a glasanje svečani čin, na ovim izborima Bošnjaci će jasno kazati da žele sretnu sadašnjost i sigurnu budućnost.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.