BNV: Precrtati glasački listić za predsjednika Srbije

Na današnjoj press konferenciji u Glavnom uredu BNV-a, predsjednik Vijeća Esad Džudžević je saopštio zvaničan stav Bošnjačkog nacionalnog vijeća o 1. krugu predsjedničkih izbora.

Nakon pisma koje sam uputio svim kandidatima za predsjednika Republike Srbije, na izborima zakazanim za 6. maj 2012. godine, a u kojem je zatraženo od svih predsjedničkih kandidata da se izjasne o Rezoluciji o položaju i ostvarivanju prava i sloboda bošnjačkog naroda u Srbiji,

Obavještavam javnost o sljedećem:

Na osnovu dobijenih odgovora i obavljenih razgovora i konsultacija, Bošnjačko nacionalno vijeće smatra da ni jedan od 12 kandidata za predsjednika Republike Srbije, nije smogao snage i hrabrosti da se javno izjasni o zahtjevu iz Bošnjačke rezolucije o punom priznanju bošnjačkog nacionalnog identiteta, niti je pružio čvrste garancije i uvjerenja da će u narednom periodu omogućiti ostvarivanje nacionalnih prava Bošnjaka, njihovu potpunu nacionalnu ravnopravnost sa svim ostalim narodima u našoj zemlji, kao ni garanciju da će Srbija biti uređena kao država svih građana i naroda koji u njoj žive.

U skladu sa ovim činjenicama, Bošnjačko nacionalno vijeće poziva sve Bošnjake da 6. maja 2012. godine izađu na izbore i da prilikom glasanja, glasački listić na kojem se nalaze imena 12 kandidata za predsjednika Srbije u 1. krugu izbora – javno precrtaju i na taj način pokažu snagu i odlučnost onima koji pretenduju da vode ovu zemlju u narednom periodu, da će morati da uzmu u obzir tu iskazanu volju bošnjačkog naroda prilikom održavanja 2. kruga predsjedničkih izbora.

U odgovorima na novinarska pitanja Džudžević je rekao sljedeće:

O BORISU TADIĆU: U proteklom periodu tzv. demokratske tranzicije, od 2000.godine naovamo, na prijedlog BNV-a, sandžački Bošnjaci su podržali sve demokratske kandidate za predsjednika Srbije i time dali veliki doprinos sticanju statusa kandidata za članstvo Srbije u EU. U tom periodu smo bezuslovno podržavali Borisa Tadića. Ukazivali smo Tadiću i kao poslanici i kao koalicioni partneri na težak položaj Bošnjaka, ali on nikad nije smogao snage da reaguje ni u najtežim slučajevima nasilja nad Bošnjacima u Srbiji.

O MUAMERU ZOKORLIĆU: Očekujem da gospodin Muamer Zukorlić prije održavanja prvog kruga predsjedničkih izbora povuče svoju kandidaturu i time pokaže da mu je više stalo do položaja i ostvarivanja prava bošnjačkog naroda nego do svojih privatnih i ličnih interesa, i na taj način prihvati poziv BNV i pridruži se većinskom stavu svoga naroda.