BNV raspisalo konkurse

Novi Pazar – BNV je raspisalo dva konkursa i to konkurs za sufinansiranje projekata za izradu naučnoo-istraživačkih radova bitnih za očuvanje nacionalnog identiteta i kulture sandžačkih Bošnjaka, kao i konkurs za književnu nagradu “Ćamil Sijarić”, čiji je osnovni cilj, podrška nacionalnim institucijama, udruženjima i pojedincima koji se bave naučno-istraživačkim radom bitnim za očuvanje identiteta i kulture sandžačkih Bošnjaka. Pored ovih konkursa BNV je uputilo i javne pozive za dodjelu nacionalnih nagrada. Predsjednik IO BNV Esad Džudžević je apelovao na sve pojedince, institucije i javnost da se uključe u ovaj veoma važan proces gdje se prvi put dešava da BNV želi da putem nacionalnih nagrada afirmiše i da značaj svima onima koji se bave naučno-istraživačkim radom bitnim za očuvanje nacionalnog identiteta i kulture sandžačkih Bošnjaka. 

 

Tekst odluke


Na osnovu člana 16. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (Službeni list SRJ br.11/02) i člana 16. Statuta Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji i Crnoj Gori, i na osnovu Odluke o utvrđivanju prijedloga nacionalnih simbola, nacionalnih blagdana i nacionalnih nagrada Bošnjaka u Srbiji i Crnoj Gori, Izvršni odbor Vijeća na sjednici održanoj dana  4.02.2006.godine, donio je sljedeću
O D L U K U

1. Izvršni odbor Vijeća raspisuje

Konkurs

za sufinansiranje  projekata za izradu naučno-istraživačkih radova bitnih za očuvanje nacionalnog identiteta i kulture sandžačkih Bošnjaka

Izvršni odbor Vijeća raspisuje konkurs za sufinansiranje projekata za izradu naučno-istraživačkih radova u sljedećim oblastima: bosanski jezik, književna kritika, historija, etnologija, etnografija, etnomuzikologija, folkloristika, tradicija i običaji i  prevodilački rad iz svih navedenih oblasti bitnih za očuvanje nacionalnog identiteta i kulture sandžačkih Bošnjaka.
Rok za podnošenje prijava je 15.03.2006.godine, a rok za realizaciju projekata je 15.12.2006.godine.
Na konkursu mogu učestvovati pojedinci, državljani SCG ili su porijeklom iz SCG, institucije i udruženja koja su registrovana na području SCG i BiH.
Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir.

 

2. Izvršni odbor Vijeća raspisuje

Konkurs
za književnu nagradu “Ćamil Sijarić”

Izvršni odbor Vijeća raspisuje konkurs za književnu nagradu “Ćamil Sijarić” koja se prvi put dodjeljuje u 2006.godini za najbolje književno djelo objavljeno u periodu od 2000. do 2005.godine.
Pravo učešća na konkursu imaju autori, njihova djela predložena od strane pojedinaca, udruženja i institucija.
Na konkursu mogu učestvovati djela čiji autori su Bošnjaci, koja su objavljena na bosanskom jeziku i  čiji autori su rođeni na teritoriji Državne zajednice Srbija i Crna Gora.
Uz prijavu na konkurs predlagač dostavlja najmanje dva primjerka predloženog djela a rok za podnošenje prijava je 15.03.2006.godine.

 

3. Izvršni odbor Vijeća upućuje

JAVNI POZIV

pojedincima, udruženjima i nacionalnim institucijama da dostave prijedloge kandidata za nagradu „Medalja Rifat Burdžović Tršo” za 2006.godinu.
Ova nagrada se dodjeljuje pojedincima ili nacionalnim institucijama za doprinos u oblastima javnih djelatnosti, politike, ljudskih prava i za doprinos ideji multietničkog i multikulturnog društva.
Nagradu „Medalja Rifat Burdžović Tršo“ pored medalje čine još diploma i novčani iznos od 30.000 dinara.
Rok za podnošenje prijedloga je 15.03.2006.godine.

 

4. Izvršni odbor Vijeća upućuje

JAVNI POZIV

pojedincima, udruženjima i nacionalnim institucijama da dostave prijedloge kandidata za nagradu „Dukat Isa-bega Ishakovića” za 2006.godinu.
Ova nagrada se dodjeljuje pojedincima ili nacionalnim institucijama u oblasti ukupnog kulturnog stvaralaštva.
Nagrada „Dukat Isa-bega Ishakovića” se sastoji od dukata i diplome.
Rok za podnošenje prijedloga je 15.03.2006.godine.
5. Izvršni odbor Vijeća upućuje

JAVNI POZIV

pojedincima, udruženjima i nacionalnim institucijama da do 31.12.2006.godine dostave prijedloge za dobitnika nagrade “Povelja Kulina Bana” za životno djelo.
Nagrada “Povelja Kulina Bana” se sastoji od Povelje i novčanog iznosa od 100.000 dinara.
Nagrada se dodjeljuje svake druge ili svake četvrte godine.

NAPOMENA: Prijave na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnose se na obrascima koji se mogu dobiti u Bošnjačkom nacionalnom vijeću u Srbiji i Crnoj Gori, ul. 28.Novembra bb, Novi Pazar ili naći na sajtu www.bnv.org.yu

 

Novi Pazar,                                        Predsjednik Izvršnog odbora Vijeća
04.02.2006.godine                                            narodni poslanik
Esad Džudžević, dipl.sociolog

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.