BNV traži od Vlade Republike Srbije preduzimanje hitnih mjera na sanaciji i zaštiti Bedema

Povodom obrušavanja dijela bedema na lokalitetu Novopazarske gradske tvrđave, Bošnjačko nacionalno vijeće traži od Vlade Republike Srbije, Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva i ostalih nadležnih organa, institucija i ustanova, preduzimanje hitnih mjera na sanaciji nastale štete, kao i sprovođenje programa sveobuhvatne obnove i zaštite ovog izuzetno značajnog spomenika kulture sandžačkih Bošnjaka.

Novopazarska gradska tvrđava sa Kulom Motriljom je jedan od najznačajnijih historijskih građevinskih kompleksa u Novom Pazaru. Iako se kompleks tvrđave nalazi pod zaštitom države kao spomenik kulture od velikog značaja i kao prvi na listi prioriteta koje je Bošnjačko nacionalno vijeće u više navrata predalo zahtjev svim resornim ministrima u Vladama Republike Srbije počev od 2003.godine i koje je već decenijama prepušteno propadanju i nebrizi nadležnih organa i ustanova zaštite.

Bošnjačko kulturno naslijeđe na području Novog Pazara, Sandžaka i cijele Srbije, značajan je dio sveukupnog kulturnog naslijeđa i historijskog bogatstva Republike Srbije i, u skladu sa tim, Bošnjačko nacionalno vijeće traži od nadležnih državnih organa njegovu cjelokupnu sistemsku zaštitu i očuvanje.

Bošnjačko nacionalno vijeće još jednom traži od Vlade Republike Srbije hitno formiranje Zavoda za kulturu sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji kao mehanizma za ostvarenje naprijed navedenog cilja i sprječavanje dalje devastacije i urušavanja kulturne baštine sandžačkih Bošnjaka.

Samo nekoliko dana, nakon dramatičnog obraćanja narodnog poslanika Esada Džudževića u Narodnoj skupštini Republike Srbije, povodom visedecenijskog zapostavljanja ukupnog kulturnog nasljeđa Bošnjaka u Srbiji desila se ova tragedija sa nesagledivim posljedicama.

Esad Džudžević predsjednik Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća i narodni poslanik, pozvao je danas Predraga Markovića, ministra kulture u Vladi Republike Srbije, da hitno posjeti Novi Pazar i javno obeća, da će kao resorni ministar u Vladi Repiblike Srbije na prvoj sjednici Vlade predložiti mjere za hitnu sanaciju i revitalizciju Novopazarske tvrdjave sa Kulom Motriljom, kao i usvajanje Odluke o formiranju Zavoda za kulturu sandžačkih Bošnjaka u Republiki Srbiji o čemu postoji Elaborat sa svom pratećom dokumentacijom koja je predata ministarstvu kulture, dana 18. februara 2011.godine, kao i 23. maja ove godine lično uručena ministru kulture g-dinu Predragu Markoviću.

U Novom Pazaru, Sekretar
25.05.2011.godine Alma Husić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.