BNV TRAŽI SASTANAK SA MINISTROM POLICIJE

Zbog sve učestalijeg ugrožavanja lične bezbjednosti predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća, njegovih najbližih saradnika, članova njihovih porodica i drugih pokušaja koji imaju za cilj da se onemogući rad BNV kao najvišeg predstavničkog tijela Bošnjaka, Vijeće je uputilo zahtjev ministru policije Nebojši Stefanoviću za hitan razgovor na tu temu.

Bošnjačko nacionalno vijeće smatra da su ovi najnoviji napadi direktna posledica neadekvatne reakcije i tolerantnog odnosa nadležnih državnih organa na ranije ugrožavanje života i imovine legitimnih predstavnika Bošnjaka Sandžaka.

Bošnjačko nacionalno vijeće očekuje da će ministar unutrašnjih poslova naložiti nadležnim organima i službama da preduzmu adekvatne radnje kako bi se stvorili uslovi i omogućilo da BNV obavlja Ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti.

______________________________________________________________

BNC REQUESTS A MEETING WITH THE MINISTER OF INTERIOR

Due to more frequent threat to the personal security of the President of Bosniak National Council, his closest associates, their family members and other attempts that aim to disrupt the work of Bosniak National Council as the highest representative body of Bosniaks, the Council has sent a request to the Minister of Police – Nebojsa Stefanovic for an urgent meeting regarding this matter.

Bosniak National Council believes that these latest attacks are direct consequence of inadequate response and tolerant attitude of the competent state authorities to earlier threats to the lives and property of the legitimate representatives of Sandzak Bosniaks.

The Bosniak National Council expects that the Minister of Internal Affairs will direct the relevant authorities and agencies to take appropriate action in order to create conditions and allow Bosniak National Council to perform constitutionally and statutory jurisdiction.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.