BNV UPUTILO PISMO MINISTRU PROSVETE: ISPUNITI OBAVEZE PREMA ŠKOLSTVU NA BOSANSKOM JEZIKU

Potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžo uputio je dopis ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Mladenu Šarčeviću u skladu sa zaključcima sa sastanka održanom u kabinetu Ministra sa Koordinacijom nacionalnih savjeta nacionalnih manjina, od 23.03.2018.godine, a u vezi sa mapiranjem trenutnog stanja obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina. U dopisu se navodi sljedeće:

„Molimo Vas da u skladu sa vašim zakonskim ovlaštenjima učinite sve na iznalaženju adekvatnih rješenja i otklonite sve prepreke u sprovođenju  cjelokupne nastave  na bosanskom jeziku u Republici Srbiji, uključujući i instrukciju školskim upravama i direktorima osnovnih i srednjih škola o validnosti sertifikata o poznavanju bosanskog jezika izdatih do 1. septembra 2014. godine od strane Stručne komisije BNV-a, u skladu sa zakonom“.

U prilogu stoji informacija o nedostajućim segmentima za cjelokupno obrazovanje na bosanskom jeziku u Republici Srbiji:

 1. Standardi za bosanski jezik za kraj prvog ciklusa osnovnog obrazovanja;
 2. Programi nastave i učenja za razrede koji su u reformi (prvi i peti razred osnovne škole i prvi razred gimnazije);
 3. Nastavni plan i program (Bosanski jezik i književnost za četvrti razred gimnazija i srednjih škola);
  1. Rukopis udžbenika Bosanski jezik i književnost za četvrti razred gimnazija i srednjih škola
 4. Udžbenici i dodaci za reformisani program nastave i učenja prvog i petog razreda osnovne škole i prvog razreda gimnazije;
 5. Udžbenici i dodaci za važeće nastavne planove i programe:
  • Bosanski sa elementima nacionalne kulture za 4. razred osnovne škole;
  • Bosanski sa elementima nacionalne kulture za 5. razred osnovne škole;
  • Bosanski sa elementima nacionalne kulture za 6. razred osnovne škole;
  • Bosanski sa elementima nacionalne kulture za 8. razred osnovne škole;
  • Gramatika bosanskog jezika za 7. razred osnovne škole;
  • Gramatika bosanskog jezika za 8. razred osnovne škole;
  • Muzička kultura za 5. razred osnovne škole, dodatak za nastavu na bosanskom jeziku;
  • Muzička kultura za 8. razred osnovne škole, dodatak za nastavu na bosanskom jeziku;
  • Historija za 5. razred osnovne škole, dodatak za nastavu na bosanskom jeziku;
  • Historija za 6. razred osnovne škole, dodatak za nastavu na bosanskom jeziku;
  • Historija za 7. razred osnovne škole, dodatak za nastavu na bosanskom jeziku;
  • Historija za 8. razred osnovne škole, dodatak za nastavu na bosanskom jeziku;
  • Likovna kultura za 4. razred osnovne škole, dodatak za nastavu na bosanskom jeziku;
  • Likovna kultura za 6. razred osnovne škole, dodatak za nastavu na bosanskom jeziku;
  • Likovna kultura za 7. razred osnovne škole, dodatak za nastavu na bosanskom jeziku;
  • Likovna kultura za 8. razred osnovne škole, dodatak za nastavu na bosanskom jeziku;
  • Svijet oko nas, dodatak na bosanskom jeziku za 2. razred osnovne škole;
  • Priroda i društvo, dodatak na bosanskom jeziku za 4. razred osnovne škole.
 6. Dopuna Pravilnika o polaganju stručnog ispita i iz bosanskog jezika za nastavnike, vaspitače i stručne saradnike u nastavi na bosanskom jeziku;
 7. U katalogu udžbenika objavljenom 30. aprila 2018. uvrstiti sva izdanja udžbenika na bosanskom jeziku;

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.