BNV zahtijeva ostvarivanje službene upotrebe bosanskog jezika i pisma u Novom Pazaru

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžević uputio je danas pismo gradonačelniku Novog Pazara Mehu Mahmutoviću u kome se kaže:

“Poštovani gospodine Mahmutović,

U posljednje vrijeme dobijamo informacije od građana Novog Pazara da su postavljeni novi saobraćajni znaci (kao npr. “Zona škole” i “Bolnica” u Ulici Stevana Nemanje), koji imaju nazive ispisane na sprkom jeziku, odnosno na ćirilici.

Podsjećamo Vas da u skladu sa Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (Sl. glasnik br. 18. od 26.02.2002. godine) i Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma (Sl. glasnik iz 1991. godine) skupština opština Novi Pazar donijela je maja 2002. godine odluku da je na teritoriji Novog Pazara u službenoj upotrebi ravnopravno srpski i bosanski jezik i ćirilično i latinično pismo.

Također, na osnovu Odluke o utvrđivanju tradicionalnih naziva jedinica lokalne samouprave, naseljenih mjesta i drugih geografskih naziva na bosanskom jeziku na području opštine Novi Pazar, koju je Izvršni odbor Vijeća usvojio još 03. oktobra 2009. godine a koja je objavljivanjem u Službenom Glasniku Republike Srbije od 05. februara 2010. godine postala obavezujuća da sandžačke opštine gdje je bosanski jezik u službenoj upotrebi.

Podsjećamo Vas da je 25. aprila 2013. godine Zaštitnik građana utvrdio da je Grad Novi Pazar načinio propust u radu jer je na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je Statutom Grada uveden u službenu upotrebu bosanski jezik, nije obezbijedio da imena organa koja vrše javna ovlašćenja, naziv jedinice lokalne samouprave, nazivi naseljenih mjesta, trgova i ulica, kao i drugi toponimi budu ispisani i na jeziku bošnjačke nacionalne manjine, prema njenoj tradiciji i pravopisu, saglasno odredbama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama.

Bošnjačko nacionalno vijeće izražava nezadovoljstvo zbog činjenice da gradska uprava još uvijek nije izmijenila Statut grada tako da, pored naziva naseljenih mjesta na sprskom jeziku, stoji tradicionalni naziv naseljenih mjesta na bosanskom jeziku, a u skladu sa pomenutom Odlukom Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Također, Bošnjačko nacionalno vijeće napominje da je gradska uprava u obavezi da izmijeni table ulica, naseljenih mjesta i saobraćajnih znakova tako da na njima budu ispisani nazivi na srpskom i bosanskom jeziku, ondnosno na ćirilici i latinici, u skladu sa zakonom”, navodi se u pismu predsjednika Džudževića upućenog gradonačelniku Mahmutoviću.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.