BNV želi demokratsku, modernu evropsku državu Srbiju

Predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća su se danas, 11. marta 2015. godine, sastali sa šefom Političke sekcije Delegacije EU u Srbiji, g-dinom Lukom Bjankoniem i savjetnicom za pitanja ljudskih i manjinskih prava pri Delegaciji, g-đom Gordanom Arackić Nikolić.

Predstavnici BNV (potpredsjednici Muhedin Fijuljanin i Esad Džudžo i sekretar Vijeća Ahmedin Škrijelj) su istakli da se Vijeće zalaže za koncept demokratske, moderne države Srbije buduće članice EU, kao i vladavinu prava, pravnu sigurnost i jednakost pred zakonom.

U razgovoru je naglašen problem poštovanja Ustavom, zakonom i međunarodnim standardima garantovanih prava Bošnjaka u Srbiji  u oblastima obrazovanja, kulture, informisanja, službene upotrebe jezika i pisma, kao i djelotvorno učešće Bošnjaka u javnom životu, kroz adekvatnu zastupljenost u državnim organima i institucijama sa javnim ovlašćenjima.

U vezi sa ostvarenjem prava Bošnjaka na obrazovanje na bosanskom jeziku ukazano je i na potrebu dosljedne implementacije Zaključka Vlade Republike Srbije od 1. novembra 2013.godine, kojim se prihvata Izvještaj sa prijedlogom mjera za ostvarivanje prava Bošnjaka na obrazovanje na maternjem jeziku u Republici Srbiji, a kojim se definišu mjere za efikasnije ostvarenje tog prava.

Predstavnici BNV-a istakli su nužnost rješavanja svih problema sa kojima se Bošnjaci suočavaju a posebno neriješenih pitanja ubistava, otmica, kidnapovanja, te nasilnog iseljavanja Bošnjaka sa područja Sandžaka.

U razgovoru je naglašeno da Bošnjačko nacionalno vijeće  rješenje problema vidi u Rezoluciji o rješavanju statusa nacionalnih manjina u Republici Srbiji, koja je putokaz kako da Srbija najkraćim i najsigurnijim putem prođe kroz poglavlje 23, 24 i ostala poglavlja u pristupanju Evropskoj Uniji, a koju je manjinski Poslanički klub „SDA Sandžaka-PDD“, 2. februara 2015. godine, podnio Skupštini Srbije na razmatranje i usvajanje.

Predstavnici Vijeća izrazili su očekivanje da državni organi Republike Srbije neodložno postupe po podnijetim zahtjevima i pokrenutim postupcima u vezi sa pitanjem finansiranja Vijeća i ostvarivanjem svih nadležnosti Vijeća, kao i poštovanje izborne volje Bošnjaka i njihovih legitimnih predstavnika.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.