Bosanski jezik u Centru za policijsku obuku

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije, Dragan Jočić uputio je dopis Predsjedniku Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog Vijeća, Esadu Džudževiću u kome se, između ostalog, kaže:

„Koristim priliku da Vam uputim izraze zahvalnosti na podršci koju Bošnjačko nacionalno veće daje Ministarstvu unutrašnjih poslova u radu i reformskim procesima. Započeti procesi reforme u MUP RS, u velikoj meri odražavaju zahteve i potrebe građana Srbije.

U okviru reforme ministarstva formiran je Centar za osnovnu policijsku obuku. Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici ima zadatak da obrazuje i obuči buduće policijske službenike u skladu sa potrebama izgradnje moderne i efikasne policije, primerene zemljama razvijene Evrope i modernog sveta. Saglasno tome, Nastavni plan i program osnovne policijske obuke, sadrži pored policijskih veština, primenu nastavnih sadržaja i iz oblasti ljudskih prava i prava nacionalnih manjina. Napominjem, da je nastavnim planom predviđeno da jedan od predmeta (fakultativan) bude i jezik lokalne sredine (maternji jezik polaznika kursa).

U okviru Centra za osnovnu policijsku obuku, u toku je proces selekcije kandidata za upis u prvu klasu osnovne policijske obuke. Proces selekcije za izbor kandidata vrši se isključivo u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja i uslovima Konkursa. Svi kandidati imaju potpuno ravnopravni tretman, kako u pogledu kriterijuma, tako i u pogledu mogućnosti izrade testova na jezicima svoje nacionalnosti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova prilikom izrade konačne rang liste, sagledaće i potrebu zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u Ministarstvu.“

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.