Bošnjačko nacionalno vijeće uputilo zahtjeve resornim ministarstvima

Na 59. sjednici Izvršnog odbora, koji, u skladu sa zakonom, vrši funkciju Bošnjačkog nacionalnog vijeća u tehničkom mandatu, zatražilo se od nadležnih ministastava u Vladi Srbije preduzimanje neophodnih mjera za nastavak ostvarivanja nacionalnih prava pripadnika bošnjačkog naroda u Republici Srbiji, i tim povodom izdalo:

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U odvojenim pismima koje su šefovi četiri resora u Izvršnom odboru BNV uputili ministrima prosvjete, kulture, unutrašnjih poslova i državne uprave i lokalne samouprave zatraženo je obezbjeđenje primjene Modela obrazovanja za sandžačke Bošnjake, osnivanje Zavoda za kulturu sandžačkih Bošnjaka, formiranje Redakcije programa na bosanskom jeziku pri RTS-u, kao i dosljedna službena upotreba bosanskog jezika i pisma u javnim ispravama i jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima. U pismima se naglašava da je realizacija ovih projekata od ključnog značaja za ostvarivanje sveukupnih manjinskih prava Bošnjaka u Republici Srbiji i očuvanje njihovog nacionalnog identiteta.

Bošnjačko nacionalno vijeće izradilo je, u drugoj polovini 2009. godine, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, Model obrazovanja za sandžačke Bošnjake u Republici Srbiji, kojim se predviđa uvođenje bosanskog jezika u cjelokupan vaspitno-obrazovni sistem za pripadnike bošnjačkog naroda u Srbiji, u skladu sa zakonom. U saradnji sa Katedrom bosanski jezik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Izvršni odbor BNV obezbjedio je i sertificiranje učitelja i nastavnika o poznavanju bosanskog jezika, ali je implementacija Modela u školskoj 2010/2011. godini ipak izostala.

U oblasti informisanja Bošnjačko nacionalno vijeće iniciralo je formiranje Redakcije programa na bosanskom jeziku, odnosno Redakcije na manjinskim jezicima u Centralnoj Srbiji, pri Javnom radiodifuznom servisu RTS, za šta je, 16. marta prošle godine, dobilo i podršku Programskog odbora RTS-a.

Što se tiče Zavoda za kulturu sandžačkih Bošnjaka, u zahtjevu za njegovo osnivanje se ističe da bi to bila jedinstvena institucija na nivou cijele zemlje koja se sistematski stara o cjelokupnoj kulturnoj baštini Bošnjaka Sandžaka u Srbiji, i napominje da ovakvu instituciju imaju pripadnici skoro svih manjinskih zajednica u Republici Srbiji.

Na planu službene upotrebe bosanskog jezika i pisma, u dopisima ministrima unutrašnjih poslova i državne uprave i lokalne samouprave se zahtijeva izdavanje ličnih isprava i drugih dokumenata za pripadnike bošnjačkog naroda na bosanskom jeziku, adekvatna primjena Zakona o državljanstvu u pogledu kvalifikacije državljanstva u pasošima, kao i sprovođenje Odluke o utvrđivanju tradicionalnih naziva jedinica lokalne samouprave, naseljenih mjesta i drugih goegrafskih naziva na bosanskom jeziku na području Novog Pazara, Sjenice, Tutina i Prijepolja, u skladu sa zakonom.

Uz zahtjeve za omogućavanje ostvarivanja nacionalnih prava Bošnjaka u Republici Srbiji, kroz realizaciju navedenih projekata, ministrima prosvjete, kulture, unutrašnjih poslova i državne uprave i lokalne samouprave su proslijeđeni i elaborati za iste, te zatraženo organizovanje posebnih sastanaka na istu temu sa delegacijom Izvršnog odbora koji, u skladu sa zakonom, obavlja poslove Bošnjačkog nacionalnog vijeća u tehničkom mandatu.

U Novom Pazaru,                                    Sekretar u BNV
21.02.2011.godine                                     Alma Husić

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.