Delegacija BNV-a sa članovima Komiteta eksperata Vijeća Evrope

Delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća u sastavu Esad Džudžević, predsjednik Izvršnog odbora Vijeća, Muhedin Fijuljanin, šef resora za informisanje na bosanskom jeziku i dr Redžep Škrijelj, član Odbora za obrazovanje na bosanskom jeziku, razgovarala je juče u Beogradu sa članovima Komiteta eksperata Vijeća Evrope za primjenu Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima.

Tema razgovora bila je razmjena informacija koje će poslužiti ovom tijelu Vijeća Evrope za izradu Izvještaja o položaju i ostvarivanju nacionalnih prava sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji.
Tokom razgovora, Esad Džudžević, predsjednik Izvršnog odbora Bošnjačkog naciobnalnog vijeća, zahtjevao je od delegacije Vijeća Evrope da  Vlada Republike Srbije obrati naročitu pažnju na položaj i ostvarivanje nacionalnih prava sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji, a s obzirom na činjenicu da je došlo do ozbiljnog zastoja u implementaciji započetih projekata od interesa za zaštitu nacionalnog identiteta i kulture ovog naroda.

Naime, radi se o realizaciji Odluke o utvrđivanju tradicionalnih naziva jedinica lokalne samouprave, naseljenih mjesta i drugih geografskih naziva na bosanskom jeziku na području opština Novi Pazar, Tutin, Sjenica i Prijepolje, koju je Izvršni odbor Vijeća usvojio još 03. oktobra 2009.godine a koja je objavljivanjem u Službenom Glasniku Republike Srbije od 05.februara 2010.godine postala obavezujuća za sandžačke opštine gdje je bosanski jezik u službenoj upotrebi.

Takođe je došlo do zastoja u realizaciji Modela obrazovanja za sandžačke Bošnjake u Republici Srbiji za koji je urađen Elaborat od strane Bošnjačkog nacionalnog vijeća i Ministarstva prosvjete, a čija je primjena bila predviđena u školskoj 2010/2011.

Isto tako, dovedena je u pitanje procedura osnivanja Zavoda za kulturu sandžačkih Bošnjaka, kao i realizacija zaključka Programskog odbora RTS-a o osnivanju redakcije na bosanskom jeziku pri ovom Javnom servisu.
Šef delegacije BNV-a Esad Džudžević posebno je insistirao da delegacija Vijeća Evrope podsjeti Vladu Republike Srbije na obavezu poštovanja člana 7. Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, u kome se kaže da su države članice Vijeća Evrope dužne da u postojećoj ili novoj administrativno – političkoj organizaciji države ne smiju cijepati oblast u kojoj tradicionalno i u većem broju žive pripadnici jednog manjinskog naroda, kao što je slučaj sa Sandžakom.

Nezavisni Komitet eksperata Vijeća Evrope na osnovu zahtjeva delegacije Bošnjačkog nacionalnog vijeća sačiniće izvještaj u kome će se naći i detaljne preporuke Vladi Repblike Srbije o tome kako se može poboljšati situacija sa službenom upotrebom bosanskog jezika u lokalnim samoupravama, obrazovanju, informisanju i zaštiti kulturne baštine.

U Novom Pazaru                                     sekretar
10.12.2010.godine                                Alma Husić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.