Diskriminacija učenika bošnjačke nacionalnosti u Prijepolju propustima Minstarstva prosvjete

Postupajući po pritužbi predsjednika Bošnjačkog nacionalnog Vijeća Esada Džudževića, Zaštitnik građana je u postupku kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja, utvrdio da je ovo Ministarstvo napravilo propuste na štetu prava učenika bošnjačke nacionalnosti da se obrazuju na maternjem jeziku, a Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti je po pritužbi BNV donijela mišljenje da su učenici bošnjačke nacionalnosti u Prijepolju izloženi diskriminaciji zbog propuštanja anketiranja roditelja da li žele da njihova djeca pohađaju nastavu na bosanskome jeziku.

Zaštitnik građana je u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlašćenjima, uputio preporuku Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja radi otklanjanja propusta.

Minstarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja je porpustilo, na štetu prava učenika bošnjačke nacionalnosti da se obrazuju na maternjem jeziku, da na početku školske 2013/2014. godine, preduzmu mjere iz svoje nadležnosti  kako bi bili otklonjeni svi problemi i prepreke organizovanju nastave na bosanskome jeziku, na koje je Bošnjačko nacionalno vijeće više puta ukazivalo dopisima i zahtjevima koji su upućeni u periodu od septembra do novembra 2013. godine.

Propusti Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja ogledaju se u tome da nije naložilo da se izvrši inspekcijski nadzor škola u Prijepolju radi utvrđivanja da li je bilo propusta u vezi s anketiranjem učenika o tome na kom jeziku žele da se obrazuju, kako bi na osnovu tako utvrđenih podataka ocijenilo da li je potrebno naložiti da se u pojedinim školama ponovi anketiranje učenika i da se saglasno tome, na osnovu rezultata ankete, preduzmu i druge potrebne mjere u cilju uvođenja nastave na bosanskome jeziku, u skladu sa zakonom.

Također, Ministarstvo prosvjete je načinilo propust jer nije dopunom Konkursa za upis učenika u prvi razred srednje škole u Republici Srbiji za školsku 2013/2014. godinu odredilo škole i broj odjeljenja za nastavu na bosanskome jeziku, čime je onemogućilo ostvarivanje zakonom propisanog prava na obrazovanje na maternjem jeziku za učenike prvog razreda gimnazija u Novom Pazaru i Sjenici, u kojima su bili ispunjeni ostali zakonom propisani uslovi, učenici su se o tome izjasnili u dovoljnom i značajnom broju i bili su donijeti odgovarajući pravilnici.

Na osnovu utvrđenih propusta u radu, Zaštitnik građana upućuje Ministarstvu prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja preporuke da obezbijedi da se u svim školama, koje se nalaze na teritorijama lokalnih samouprava gdje je u službenoj upotrebi bosanski jezik i gdje su pripadnici bošnjačke nacionalne zajednice zastupljeni u značajnom broju, sprovede anketiranje učenika prvog i petog razreda osnovnih škola i prvog razreda srednjih škola o tome na kom jeziku žele da se obrazuju i da, ukoliko dođe do saznanja o tome da anketiranje učenika nije sprovedeno u skladu sa zakonom, odmah preuzme potrebne mjere kako bi se eventualni postupci otklonili.

Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja će dopunom Konkursa za upis učenika u prvi razred srednje škole u Republici Srbiji za školsku 2014/2015. godinu odrediti škole i broj odjeljenja za nastavu na  bosanskome jeziku, i to u svim školama u kojima je propisan i dovoljan broj učenika putem ankete izjasni da želiu da se obrazuje na bosanskome jeziku i u kojima su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi u smislu donijetih pravilnika.

Neophodno je da Minsitarstvo prosvjete sa pojačanom pažnjom prati uvođenje nastave na bosanskome jeziku u školskoj 2014/2015. godini, i u slučaju potrebe, pravovremenom primjenom mjera iz svoje nadležnosti obezbijedi ostvarivanje prava učenika bošnjačke nacionalnosti da se obrazuju na maternjem jeziku, u skladu sa zakonom.

Ministarstvo prosvjete će u roku od 60 dana, obavijestiti Zaštitnika građana o preduzetim mjerama i na početku školske 2014/2015. godine dostaviti dokaze o postupanju sa njima.

Istovremeno, Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti donijela je mišljenje na pritužbu predsjednika Vijeća Esada Džudževića od 14. marta 2014. godine, protiv OŠ “10.oktobar” Donje Babine u Prijepolju.

Povjerenica je u mišljenju navela da je propuštanjem da anketira učenike da li žele da pohađaju nastavu na bosanskome jeziku, OŠ “10. oktobar” Donje Babine u Prijepolju prekršila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti preporučuje OŠ “10.oktobar” i njenom direktoru Nebojši Trmčiću, kao odgovornom licu da za školsku 2014/2015. godinu sprovede anketu među učenicima, kako bi se utvrdilo da li postoji poseban broj djece zainteresovanih da pohađaju nastavu na bosanskome jeziku. Također, ova obrazovno-odgojna ustanova treba da preduzme sve potrebne mjere iz svoje nadležnosti , kako bi se organizovala nastava na bosanskome jeziku, ukoliko rezultati ankete pokažu da postoji potreban broj zainteresovanih učenika za pohađanje nastave na bosanskome jeziku i da ubuduće, u okviru obavljanja poslova iz svoj nadležnosti, ne krši antidiskriminacione propise.

Potrebno je da OŠ “10. oktobar” Donje Babine u Prijepolju obavjesti Povjerenicu o postupanju po ovoj preporuci, u roku od 30 dana.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.