Džudžo: BNV obnovilo temelje bošnjačkog identiteta

U Glavnom uredu Bošnjačkog nacionalnog vijeća danas je održana zajednička sjednica Izvršnog odbora Vijeća i Odbora za obrazovanje. Po prvoj tački dnevnog reda, o procesu ostvarivanja prava Bošnjaka u Republici Srbiji u aktuelnom sazivu Vijeća, predsjednik Džudžo je informisao prisutne da su u procesu izrade Program BNV 2014-2020 i Monografija Vijeća, za 2012., 2013. i 2014.godinu. On je istakao da je aktuelni saziv ispunio 87 od 88 nadležnosti, iz sve četiri oblasti, koje su mu date Zakonom o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina.

Predsjednik Džudžo je informisao prisutne da je aktuelni saziv Vijeća iskoristio sve Ustavom i Zakonom date mehanizme za implementaciju nastave na bosanskome jeziku u obrazovno-odgojnim ustanovama u Sandžaku, te podsjetio je na dopise koje je Vijeće uputilo Zaštitniku građana Saši Jankoviću, Povjerenici za zaštitu ravnopravnosti Neveni Petrušić, ministru prosvjete dr Srđanu Verbiću, Odjeljenju Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja  za inspekcijske poslove, školskim upravama u Kraljevu i Užicu i prosvjetnim inspektorima lokalnih uprava u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici, Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši, kao i na krivičnu prijavu, dopunu krivične prijave i tužbu koju je Vijeće podnijelo protiv direktora OŠ “Svetozar Marković” Šefketa Šehovića.

Član odbora za obrazovanj i član Komisije Vijeća za praćenje kvaliteta nastave na bosanskome jeziku  Nazim Halilović, informisao je prisutne o zaključcima sa sastanka u vezi izrade novog Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, On je, kao zajedničku inicijativu prisutnih na sastanku, istakao zahtjev da Nacionalni savjeti nacionalnih zajednica imaju svog predstavnika u radnoj grupi koja će se baviti izradom novog Zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima.

Izmjene i dopune sastava stalnog Odbora za obrazovanje BNV bila je druga tačka o kojoj se raspravljalo. Odlukom prisutnih, Odboru su priključena tri nova člana: Dino Lotinac iz Sjenice, Nermina Talović iz Sjenice i Aida Hamzić iz Prijepolja.

U trećoj tački bilo je riječi o rezimeu rezultata i podataka procesa implementacije nastave na bosanskome jeziku školske 2014/2015.godine. U svim obrazovno-odgojnim ustanovama završena je podijela udžbenika, koje je Vijeće obezbijedlio besplatno uz podršku Tirske ravojne agencije TIKA. Prisutni su, također,  izrazili zabrinutost, jer pojedine obrazovno-odgojne ustanove i dalje krše zakon i vrše akt diskriminacije bošnjačkih učenika, uprkos izraženoj volji roditelja i učenika u anketi o modelu nastave. Istaknuto je, da ukupno 7 631 bošnjački učenik pohađa nastavu na bosanskome jeziku, u 340 odeljenja, u Sandžaku.

Završna tačka sjednice bila je Plan udžbenika za III uzrast obrazovanja na bosanskome jeziku za školsku 2015/2016.godinu tj. za treći i sedmi razred osnovne škole i treći razred gimnazija i srednjih stručnih škola, te slanje Javnog poziva autorima za izradu udžbenika na bosanskome jeziku za školsku 2015/2016.godinu. Dogovoreno je realizovanje konsultativnog sastanka sa novoprijavljenim i postojećim autorima udžbenika, na temu izrade rukopisa udžbenika i davanja polaznih smjernica za njihovu izradu.

Također, na sjednici je dogovoreno da će Komisija za praćenje kvaliteta nastave na bosanskome jeziku obići sve obrazovno-odgojne ustanove u Sandžaku i o sprovođenju nastave na bosanskome jeziku obavjestiti Vijeće izvještajem.

Formirana je i Komisija u sastavu: Muhedin Fijuljanin, Nazim Halilović i Sanela Međedović, koja će predložiti imena pojedinaca i ustanova kojima će Vijeće uručiti priznanja za postignute rezultate u procesu implementacije nastave na bosanskome jeziku u Sandžaku, dok je, posebnom odlukom, Izvršni odbor proglasio tutinsku „Gimnaziju“ ustanovom od posebnog značaja za obrazovanje na bosanskome jeziku u Republici Srbiji.

Sjednici su prisustvovali predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžo, potpredsjednik Vijeća Mevluda Melajac, predsjednik Izvršnog odbora Muhedin Fijuljanin, šef Resora za bošnjačku kulturu Mustafa Baltić, šef Resora za službenu upotrebu bosanskoga jezika i pisma Emir Fetahović, predsjednik Odobra za obrazovanje Ahmedin Đerlek, zamjenica predsjednika Odobra za obrazovanje  Sanela Međedović, članovi Odbora za obrazovanje Hodo Katal, Nazim Halilović, Adela Melajac i Farisa Fetahović, šef Glavnog ureda Vijeća Samer Jusović, koordinator za obrazovanje Aida Smajović i koordinator u Glavnom uredu Vijeća Haris Imamović.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.