DŽUDŽO: MANJINAMA SE I DALJE UDŽBENICI NE ODOBRAVAJU

Potpredsjednik Džudžo je upoznao javnost da Nacionalni prosvjetni savjet na jučerašnjoj sjednici nije usvojio Plan udžbenika za nacionalne manjine i da je ponovno razmatranje zakazano  za 27. februar 2016. godine.

Također je podsjetio da se trenutno u  nastavi na bosanskom jeziku u  osnovnim i srednjim školama koriste  73 odobrena udžbenika, kao i da je BNV dostavilo Ministarstvu prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja listu nedostajućih udžbenika kako bi Zavod za udžbenike izradio udžbenike koji nedostaju za školsku 2016/2017.

Govoreći o takmičenju iz bosanskog jezika, Džudžo je naznačio da je Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja na zahtjev BNV uvrstilo  takmičenje iz bosanskog jezika i jezičke kulture u Kalendar takmičenja i smotri učenika osnovnih škola za školsku 2015/2016.godinu. Na taj način su se stekli uslovi da učenici koji pohađaju nastavu na bosanskom jeziku ravnopravno učestvuju na takmičenjima kao i učenici ostalih manjinskih naroda.

Takmičenje iz bosanskog jezika i jezičke kulture biće organizovano na tri nivoa: školskom, općinskom i republičkom, a organizatori će biti Ministarstvo prosvjete i BNV.

U pogledu standardizacije nastavnih predmeta, potpredsjednik Džudžo  je istakao da je Vijeće u saradnji sa Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja izradilo obrazovne standarde za bosanski jezik za drugi ciklus osnovnog obrazovanja koji će biti usvojeni do kraja 2016. godine, te će učenici polagati završni ispit na maternjem bosanskom jeziku. Vijeće je uputilo zahtjev Ministarstvu za izradu obrazovnih standarda za srednju školu.

Džudžo je podsjetio da je Koordinacija Nacionalih savjeta nacionalnih manjina održana 04,avgusta ove goodine postigla dogovor sa Ministarstvom prosvjete, da se za sve nacionalne manjine koje imaju cjelokupnu nastavu na maternjem jeziku imenuje adekvatan broj prosvjetnih savjetnika pri školskim upravama.

Kada je u pitanju nastava na bosanskom jeziku prosvjetni savjetnici su trebali biti angažovani u školskim upravama u Kraljevu i Užicu.

Džudžo je naglasio da Ministarstvo do danas nije realizovalo ovu obavezu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.