Esad Džudžević izabran za predsjednika BNV

Nakon podnošenja ostavke dr. Sulejmana Ugljanina na funkciju predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Bošnjačko nacionalno vijeće je u skladu sa zakonom na sjednici održanoj dana 6. septembra 2011. godine izvršilo izbor novog predsjednika Vijeća.

Za predsjednika Bošnjačkog vijećas izabran je Esad Džudžević, diplomirani sociolog iz Tutina, koji je do sada vršio funkciju predsjednika Izvršnog odbora Vijeća, a koji je ujedno i narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Nakon donijete odluke o izboru novog predsjednika Vijeća a shodno zakonskim odredbama Bošnjačko nacionalno vijeće uputilo je zahtjev Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu za upis promjene podataka u Registru nacionalnih savjeta nacionanih manjina, koji se vodi kod pomenutog ministarstva, koje se odnosi na lice ovlašeno da predstavlja i zastupa Bošnjačko nacionalno vijeće.

Postupajući po zahtjevu Vijeća, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Uprava za ljudska i manjinska prava, dana 11.11.2011. godine donijelo je rješenje broj 291-90-00-00034/2011-04 kojim se u Registaru nacionalnih savjeta nacionalnih manjina upisuje promjena podataka koji se odnose na lice ovlašćeno da predstavlja i zastupa Bošnjačko nacionalno vijeće, pa se umjesto dr Sulejmana Ugljanina upisuje Esad Džudžević.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.