Formirana Komisija za stručno-pedagoški nadzor i praćenje kvaliteta izvođenja pripremne nastave

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeće Esad Džudžević donio je Odluku o formiranju Komisije za stručno-pedagoški nadzor i praćenje kvaliteta izvođenja Programa pripremne nastave na bosanskom jeziku u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Sandžaku.

Komisija je formirana na osnovu, članova 13. 14 i 15. Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina, članova 9.  69. i 151. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, člana 3. Zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima, kao i člana 20. Statuta Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

Komisija se obrazuje u skladu sa Rješenjem br. 601-00-00018/2013-06 Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije donijetim dana 11.2.2013. godine u kojem se daje saglasnost za sprovođenje Programa pripremne nastave na bosanskom jeziku, kojim se obavezuje Vijeće da Ministarstvu dostavi izvještaj o sprovođenju Programa pripremne nastave na bosanskom jeziku do početka školske 2013/2014 godine.

Odlukom o formiranju utvrđen je sastav Komisije koja će vršiti stručno-pedagoški nadzor i pratiti kvalitet izvođenja Programa pripremne nastave na bosanskom jeziku u obrazovno-vaspitnim ustanovama na području Grada Novog Pazara i opština Tutin i Sjenica u kojima se sprovodi Program pripremne nastave na bosanskom jeziku, i to u sastavu:

Za Grad Novi Pazar:

  1. Mevluda Melajac, predsjednica Komisije;
  2. Farisa Fetahović, član Komisije;
  3. Zinka Smailović, član Komisije.

Za opštinu Sjenica:

  1. Mustafa Baltić, predsjednik Komisije;
  2. Nermina Talović, član Komisije;
  3. Meleka Ćatović, član Komisije.

Za optinu Tutin:

  1. Medžid Mujović, predsjednik Komisije;
  2. Hodo Katal, član Komisije;
  3. Nazim Halilović, član Komisije.

Za koordinatora Komisije određen je predsjednik Odbora za obrazovanje Vijeća, Elijas Rebronja.

Komisija će vršti stručno-pedagoški nadzor i pratiti kvalitet izvođenja Programa pripremne nastave na bosanskom jeziku stalno i povremeno i biće u kontaktu sa vaspitačima i nastavnicima u nastavi koji izvode nastavu u oglednim odjeljenjima u pripremnoj nastavi i od njih prikupljati izvještaje i zapažanja prikupljene poslije održanih časova bosanskog jezika i književnosti i grupe nacionalnih predmeta, kao i opšte-obrazovnih predmeta.

Komisija je u obavezi da na kraju sprovođenja Programa pripremne nastave na bosanskom jeziku podnese završni izvještaj o kvalitetu sprovođenja Programa pripremne nastave na bosanskom jeziku, predsjedniku Elijasu Rebronji i Odboru za obrazovanje Vijeća.

Završni izvještaj dostavlja se koordinacionom timu koji čine predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja i psihološko-pedagoške službe ustanove u kojoj se sprovodi Program pripremne nastave na bosanskom jeziku.

Završni izvještaj koordinacioni tim dostavlja Ministarstvu prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja i Bošnjačkom nacionalnom vijeću.

Odluka o formiranju Komisije za stručno-pedagoški nadzor i praćenje kvaliteta izvođenja Programa pripremne nastave na bosanskom jeziku