Govor Esada Džudževića na obilježavanju Dana Bošnjačke nacionalne zastave

Uvaženi vijećnici,
Poštovane dame i gospodo,
Dragi gosti,

Svim Bošnjakinjama i Bošnjacima, kao i svim građanima Sandžaka, želim SRETAN DAN BOŠNJAČKE NACIONALNE ZASTAVE.

Okupili smo se ovdje da još jednom obilježimo naš najveći nacionalni blagdan, dan kada je osnovano Bošnjačko nacionalno vijeće i usvojena bošnjačka nacionalna zastava – zastava koja je svih ovih godina bila i ostala simbol našeg nacionalnog identiteta i našeg opstajanja na ovim prostorima kao autohtonog naroda, simbol vezanosti sa Bosnom i Hercegovinom kao našom matičnom državom i našeg evropskog opredjeljenja i orijentacije.

Sandžački Bošnjaci su kroz dug historijski period gradili svoj nacionalni identitet na bazi bogate historije, tradicije na kojoj su odgajane brojne generacije naših predaka i brojnih dostignuća i ostvarenja na kojima počiva naša kulturna baština.

Ove godine, ovog 11. maja, Dan bošnjačke nacionalne zastave obilježavamo u duhu mira, stabilnosti, sigurnosti i manifestacije nacionalnog konsenzusa, tolerancije i principa uvažavanja različitosti svih koji žive na ovim prostorima.

U tom smilu moram vas podsjetiti na Rezoluciju Bošnjačkog nacionalnog vijeća o položaju i ostvarivanju prava bošnjačkog naroda u Srbiji, dokumentu u kojem su sažeti svi naši zahtjevi na planu potpunije nacionalne afirmacije i ostvarenja pojedinačnih i kolektivnih nacionalnih prava, u duhu pozitivnih zakonskih akata zemlje u kojoj živimo i osnovnih principa međunarodnog prava i standarda Evropske unije.

Koristim ovu priliku da pozdravim naše uvažene goste, a posebno kandidata za predsjednika Republike Srbije u drugom krugu izbora, gospodina Borisa Tadića.

Gospodin Boris Tadić je u prethodnom periodu učinio mnogo na demokratizaciji naše zemlje, njenom evropskom putu, kao i afirmaciji nove manjinske politike, pa i kada su u pitanju pripadnici bošnjačkog naroda u Srbiji.

Iskreno vjerujem i očekujem od gospodina Tadića da će se kao budući predsjednik zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a vjerujem, veoma brzo, i članice Evropske unije, maksimalno založiti za pokretanje mehanizama za implementaciju Bošnjačke rezolucije i ostvarenje potpune ravnopravnosti Bošnjaka u ovoj zemlji, u kom smislu ćemo odmah nakon konstituisanja nove Vlade tražiti i što hitnije raspisivanje izbora za novi saziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

Sandžački Bošnjaci su uvijek kroz historiju bili na strani demokratije i demokratski opredijeljenih i orijentisanih političkih snaga i to će i ovaj put biti. Vjerujemo i iskreno se nadamo da su ovi izbori prekretnica u političkom životu – i nas Bošnjaka, a i zemlje u kojoj živimo i pozivamo sve da, u interesu mira i daljeg razvoja i učvršćenja demokratije, nastavimo tim putem.

Još jednom, svim Bošnjacima i svim građanima Sandžaka čestitam 11. MAJ – DAN BOŠNJAČKE NACIONALNE ZASTAVE i pozivam vas da prisustvujete programu obilježavanja ovog našeg velikog nacionalnog blagdana.

GOVOR NA OBILJEŽAVANJU 11. MAJA – DANA BOŠNJAČKE NACIONALNE ZASTAVE
(Novi Pazar, 11.05.2012. godine)