Gradska uprava realizuje Odluku BNV o tradicionalnim nazivima naseljenih mjesta na bosanskom jeziku

Gradska uprava grada Novog Pazara je nakon četiri godine prihvatila da realizira Odluku Bošnjačkog nacionalnog vijeća o utvrđivanju tradicionalnih naziva jedinica lokalne samouprave, naseljenih mjesta i drugih geografskih naziva na bosanskom jeziku na području opštine Novi Pazar, koju je Izvršni odbor Vijeća usvojio još 3. oktobra 2009. godine a koja je objavljivanjem u Službenom Glasniku Republike Srbije od 5. februara 2010. godine postala obavezujuća za sandžačke opštine gdje je bosanski jezik u službenoj upotrebi.

U odgovoru Gradske uprave Novog Pazara od 24. decembra tekuće godine stoji da je Grad Novi Pazar planirao da u toku 2014. godine otpočne postupak pribavljanja i postavljanja dvojezičnih tabli i da će dinamika pribavljanja i postavljanja tih tabli zavisiti od raspoloživih finansijskih sredstava.

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžević uputio je pismo gradonačelniku Novog Pazara Mehu Mahmutoviću 1. jula 2013. godine gdje je izrazio nezadovoljstvo zbog činjenice da Gradska uprava još uvijek nije izmijenila Statut grada tako da, pored naziva naseljenih mjesta na sprskom jeziku, stoji tradicionalni naziv naseljenih mjesta na bosanskom jeziku, a u skladu sa Odlukom Bošnjačkog nacionalnog vijeća da se izmijene table ulica, naseljenih mjesta i saobraćajnih znakova tako da na njima budu ispisani nazivi na srpskom i bosanskom jeziku, ondnosno na ćirilici i latinici, u skladu sa zakonom.

Džudžević je u pismu podsjetio Mahmutovića da u skladu sa Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (Sl. glasnik br. 18. od 26.02.2002. godine) i Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma (Sl. glasnik iz 1991. godine) Skupština opština Novi Pazar donijela je maja 2002. godine odluku da je na teritoriji Novog Pazara u službenoj upotrebi ravnopravno srpski i bosanski jezik i ćirilično i latinično pismo. Također, predsjednik Vijeća je istakao da je 25. aprila 2013. godine Zaštitnik građana utvrdio da je Grad Novi Pazar načinio propust u radu jer je na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je Statutom Grada uveden u službenu upotrebu bosanski jezik, nije obezbijedio da imena organa koja vrše javna ovlaštenja, naziv jedinice lokalne samouprave, nazivi naseljenih mjesta, trgova i ulica, kao i drugi toponimi budu ispisani i na jeziku bošnjačke nacionalne manjine, prema njenoj tradiciji i pravopisu, saglasno odredbama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.