Imenovani šefovi resora za kulturu i međunacionalne odnose i omladinu

Na 88. sjednici Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća, na prijedlog predsjednika Vijeća, Esada Džudževića, Izvršni odbor je imenovao šefa resora za kulturu Mustafu Baltića, dipl. arheologa iz Sjenice. Takođe, na prijedlog predsjednika Vijeća imenovan je i šef resora za međunacionalne odnose i omladinu Admir Mušović, profesor iz Prijepolja.