Izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika Odbora za obrazovanje BNV

Ahmedin Đerlek novi je predsjednik Odbora za obrazovanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća, a Sanela Međedović vršit će funkciju zamjenika predsjednika ovog Odbora, zaključeno je na današnjoj sjednici Odbora za obrazovanje koja je održana u Glavnom uredu Vijeća. Ahmedin Đerlek je direktor osnovne škole “Avdo Međedović”, Selakovac u Novom Pazaru, a Sanela Međedović je autor i koautor nekoliko udžbenika na bosanskome jeziku.

Na sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Vijeća Esad Džudžević, dogovorena je metod rada po kojem će se izraditi finalni Izvještaj o realizaciji i sprovođenju nastave na bosanskome jeziku u školskoj 2013/2014.godini, a koji će biti dostavljen svim relevantnim institucijama u oblasti obrazovanja i odgoja u Republici Srbiji.

Treća tačka dnevnog reda bila je pripreme i konsultacije za sprovođenje nastave u sljedećoj školskoj 2014/2015. godini. Predsjednik Vijeća Esad Džudžević konstatovao je na sjednici da je sva zakonska procedura koja se tiče priprema za narednu školsku godinu na bosanskome jeziku od strane Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja i  Bošnjačkog nacionalnog vijeća završena.

Na sjednici je konstatovano da je upućen zahtjev za ponovljanje postupka upisa učenika u prvi razred u svim gimnazijama i srednjim stručnim školama u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici, Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši. Također je na sjednici zaključeno, da će BNV tražiti da, učenici koji su u školskoj 2013/2014. godini pohađali nastavu na bosanskome jeziku u prvom razredu gimnazija, upišu drugi razred u nastavi na maternjem jeziku u školskoj 2014/2015. godini.

Članovi Odbora za obrazovanje predložili su da se u saradnji sa Izdavačkom kućom “Klett“ iz Beograda, obezbijede udžbenici za dva odjeljenja u nastavi na bosanskome jeziku u OŠ „Svetozar Marković“ u Brodarevu, tako što će Vijeće i Klett obezbijediti po 50% sredstava za udžbeničke komplete, za učenike I i V razreda ove škole.

Na sjednici je dogovoreno da se obezbijedi Slovarica i sveske učenicima I razreda, kao pomoć  u savladavanju slova, koje će biti uručena svakome učeniku prvog razreda u nastavi na bosanskome jeziku. Također, dogovoreno je da se obezbijedi Slovarica, kao poklon školama.

Dogovoreno je i da se u narednom periodu izradi globalni i operativni planovi za II, V i VI razred osnovne škole i II razred srenjih škola, koji će uskoro biti dostupni na sajtu Vijeća, kao podrška njihovom svakodnevnom radu.

Predloženo je i da Glabni ured, organizuje hitan sastanak sa predstavnicima Izdavačke kuće „EL- Kelimeh“, kako bi se predložilo prevođenje udžbenika Vjeronauke, za I razred, na bosanski jezik.

Bošnjačko nacionalno vijeće će sa Izdavačkom kućom “Klett“ organizovati sastanak u narednom periodu, na kome će biti reči o promociji udžbenika na bosanskome jeziku, koji će se u sljedećoj školskoj 2014/2015. godini koristiti u obrazovno-odgojnim ustanovama. Vijeće će napraviti izbor obrazovno-odgojnih ustanova u Sandžaku, u kojima će biti organizovana promocija, zaključeno je na današnjoj sjednici.

Odbor za obrazovanje će izvršiti rekonstrukciju, te će biti proširen za još dva člana, a predložena su četiri kandidatia: Amel Kurbegović i Safet Bećirović (Prijepolje) i Aida Hamzić i Dino Lotinac (Sjenica).

Na sjednici su učestvovali predsjednik BNV Esad Džudžević, kao i članovi Odbora za obrazovanje Nazim Halilović, Hodo Katal, Safija Dražanin, Adela Melajac, Ahmedin Đerlek i Sanela Međedović i koordinator Vijeća Haris Imamović.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.