Javni poziv za izradu udžbenika na bosanskom jeziku

Na osnovu člana 14 Zakona o Nacionalnim savjetima nacionalnih manjina ( Sl. glasnik RS br. 72/09) i člana 10. i člana 11. Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima kao i Plana udžbenika za nastavu na bosanskom jeziku u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu i Prijepolju u školskoj 2014/2015. godini,  kojim se predviđa potreba izrade udžbenika u drugom i šestom razredu osnovne škole i drugom razredu srednje škole Bošnjačko nacionalno vijeće upućuje:

 J A V N I   P O Z I V

ZA IZRADU UDŽBENIKA NA BOSANSKOM JEZIKU

Svim zainteresiranim sručnjacima iz oblasti bosanskog jezika i književnosti, historije, likovne i muzičke umjetnosti, da uzmu učešće u izradi udžbenika koji su potrebni za nastavu na bosanskom jeziku za drugi i šesti razred osnovne škole i drugi razred srednje škole.

Izdavačke kuće su dužne raspišu Javni oglas do 31.12.2013. godine za pribavljanje rukopisa  udžbenika i drugih nastavnih sredstava na koji se mogu javiti svi zainteresirani autori u skladu sa Zakonom o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, te u skladu sa objavljenim Nastavnim planom i programom i Planom udžbenika za nastavu na bosanskom jeziku. Javni oglas sadrži podatke o nazivu udžbenika po razredima i predmetima i podatke o načinu na koji se autor može obavjestiti o utvrđenim standardima kvaliteta udžbenika i zahtjevima u vezi sa kvalitetom rukopisa udžbenika, rok za dostavljanje udžbenika kao i druge podatke od značaja za izradu udžbenika. Ako nijedan izdavač nije izdavačkim planom predvideo izdavanje niskotiražnih udžbenika Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike  Srbije raspisuje konkurs najkasnije do 31.12.2013.

Planom udžbenika je predviđeno da se u suradnji sa svim izdavačkim kućama, koje su registrirane u skladu sa Zakonom o udžbenicima i izdavačkom djelatnošću, radi na izradi udžbenika:

1.      Za drugi razred osnovne škole:

a) za predmet Bosanski jezik:

Naziv predmeta Naziv  udžbenika Udžbenički materijal
Bosanski jezik ČITANKA-Bosanski jezik za drugi razred osnovne škole RADNA SVESKA
Bosanski jezik BOSANSKI JEZIK-gramatika bosanskog jezika za drugi razred osnovne škole RADNA SVESKA
Bosanski jezik UČIM ĆIRILICU-bosanski jezik za drugi razred osnovne škole

RADNA SVESKA

b) za predmet Svijet oko nas

Naziv predmeta Naziv udžbenika
Svijet oko nas DODATAK udžbeniku Svijet oko nas za drugi razred osnovne škole

c) za predmet Muzička kultura

Naziv predmeta Naziv udžbenika
Muzička kultura DODATAK udžbeniku Muzička kultura za drugi razred osnovne škole

d) za predmet Likovna kultura

Naziv predmeta Naziv udžbenika
Likovna kultura DODATAK udžbeniku Likovna kultura za drugi razred osnovne škole

2.      Za šesti razred osnovne škole

a)      za predmet Bosanski jezik i književnost:

Naziv predmeta Naziv udžbenika Udžbenički materijal
Bosanski jezik i književnost ČITANKA-bosanski jezik i književnost RADNA SVESKA
Bosanski jezik i književnost GRAMATIKA bosanskog jezika za šesti razred osnovne škole RADNA SVESKA

b) za predmet Historija

Naziv predmeta Naziv udžbenika
Historija DODATAK udžbeniku Historija za šesti razred osnovne škole

c) za predmet Muzička kultura

Naziv predmeta Naziv udžbenika
Muzička kultura DODATAK udžbeniku Muzička kultura za šesti razred osnovne škole

d) za predmet Likovna kultura:

Naziv predmeta Naziv udžbenika
Likovna kultura DODATAK udžbeniku Likovna kultura

3.      Za drugi razred srednje škole

a)      za predmet Bosanski jezik i književnost:

Naziv predmeta Naziv udžbenika
Bosanski jezik i književnost ČITANKA-bosanski jezik i književnost za drugi razred gimnazija i srednjih stručnih škola
Bosanski jezik i književnost GRAMATIKA za drugi razred gimnazija i srednjih stručnih škola

b)     za predmet Historija

Naziv predmeta Naziv udžbenika
Historija DODATAK udžbeniku Historija za drugi razred gimnazija i srednjih stručnih škola

c)      za predmet Muzička kultura

Naziv predmeta Naziv udžbenika
Muzička kultura Dodatak udžbeniku Muzička kultura za drugi razred gimnazija i srednjih stručnih škola

d)     za predmet Likovna kultura:

Naziv predmeta Naziv udžbenika
Likovna kultura DODATAK udžbeniku Likovna kultura za drugi razred gimnazija i srednjih stručnih škola

Bošnjačko nacionalno vijeće će u ovom poslu, u skladu sa Zakonom o udžbenicima biti samo posrednik izmedju budućih autora i izdavačkih kuća u cilju poboljšanja kvaliteta udžbenika koji će se koristiti u nastavi na bosanskom jeziku u školskoj 2014/2015. godini.

Nakon završenih rukopisa udžbenika od strane izdavačkih kuća i autora Bošnjačko nacionalno vijeće prije odobravanja rukopisa udžbenika od strane Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, daje mišljenje na rukopise udžbenika čija se upotreba planira u nastavi na bosanskom jeziku.

Svi zainteresirani kandidati za izradu udžbenika koji će se koristiti u nastavi na bosanskom jeziku za sve potrebne informacije mogu se obratiti na telefon u Glavnom uredu Bošnjačkog nacionalnog vijeća 020 33 66 22 ili na e-mail elijas.rebronja@bnv.org.rs

U Novom Pazaru,                                                                         Predsjednik Vijeća

21.10.2013.godine                                                              Esad Džudžević, dipl. sociolog

 TEKST JAVNOG POZIVA ZA IZRADU UDŽBENIKA NA BOSANSKOM JEZIKU  

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *