Javni poziv za izradu udžbenika na bosanskome jeziku

Na osnovu člana 14. Zakona o Nacionalnim savjetima nacionalnih manjina (Sl. glasnik RS br. 72/09) i člana 10. i 11. Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima kao i Plana udžbenika za nastavu na bosanskom jeziku u obrazovno-odgojnim ustanovama u Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu, Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši u školskoj 2015/2016. godini,  kojim se predviđa potreba izrade udžbenika u trećem i sedmom razredu osnovne škole i trećem razredu srednje škole Bošnjačko nacionalno vijeće upućuje:

JAVNI POZIV ZA IZRADU UDŽBENIKA NA BOSANSKOME JEZIKU

Svim zainteresiranim sručnjacima iz oblasti bosanskog jezika i književnosti, historije, likovne i muzičke umjetnosti, da uzmu učešće u izradi udžbenika koji su potrebni za nastavu na bosanskome jeziku za treći i sedmi razred osnovne škole i treći razred srednje škole, kao i licenciranim prevodiocima za prevođenje odobrenih udžbenika sa srpskog jezika na bosanski jezik iz opće-obrazovnih predmeta.

Izdavačke kuće su dužne u skladu sa Zakonom o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, te u skladu sa objavljenim Nastavnim planom i programom i Planom udžbenika za nastavu na bosanskome jeziku, raspišu Javni oglas do 31.12.2013. godine za pribavljanje rukopisa  udžbenika i drugih nastavnih sredstava na koji se mogu javiti svi zainteresirani autori. Javni oglas sadrži podatke o nazivu udžbenika po razredima i predmetima i podatke o načinu na koji se autor može obavijestiti o utvrđenim standardima kvaliteta udžbenika i zahtjevima u vezi sa kvalitetom rukopisa udžbenika, rok za dostavljanje udžbenika kao i druge podatke od značaja za izradu udžbenika. Ako nijedan izdavač nije izdavačkim planom predvidio izdavanje niskotiražnih udžbenika Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike  Srbije raspisuje konkurs najkasnije do 31.12.2013.

Planom udžbenika je predviđeno da se u saradnji sa svim izdavačkim kućama, koje su registrirane u skladu sa Zakonom o udžbenicima i izdavačkom djelatnošću, radi na izradi udžbenika:

Za treći razred osnovne škole:

a) za predmet Bosanski jezik:

Naziv predmeta Naziv  udžbenika Udžbenički materijal
Bosanski jezik ČITANKA-Bosanski jezik za treći razred osnovne škole RADNA SVESKA
Bosanski jezik BOSANSKI JEZIK-gramatika bosanskog jezika za treći razred osnovne škole RADNA SVESKA

b) za predmet Priroda i društvo

Naziv predmeta Naziv udžbenika
Priroda i društvo DODATAK udžbeniku Priroda i društvo za treći razred osnovne škole       

c) za predmet Muzička kultura

Naziv predmeta Naziv udžbenika
Muzička kultura DODATAK udžbeniku Muzička kultura za treći razred osnovne škole

d) za predmet Likovna kultura

Naziv predmeta Naziv udžbenika
Likovna kultura DODATAK udžbeniku Likovna kultura za treći razred osnovne škole

Za sedmi razred osnovne škole

za predmet Bosanski jezik:

Naziv predmeta Naziv udžbenika Udžbenički materijal
Bosanski jezik ČITANKA-bosanski jezik i književnost za sedmi razred osnovne škole RADNA SVESKA
Bosanski jezik GRAMATIKA bosanskog jezika za sedmi razred osnovne škole RADNA SVESKA

b) za predmet Historija

Naziv predmeta Naziv udžbenika
Historija DODATAK udžbeniku Historija za sedmi razred osnovne škole

c) za predmet Muzička kultura

Naziv predmeta Naziv udžbenika
Muzička kultura DODATAK udžbeniku Muzička kultura za sedmi razred osnovne škole

d) za predmet Likovna kultura:

Naziv predmeta Naziv udžbenika
Likovna kultura DODATAK udžbeniku Likovna kultura za sedmi razred osnovne škole

Za treći razred srednje škole

za predmet Bosanski jezik i književnost:

Naziv predmeta Naziv udžbenika
Bosanski jezik i književnost ČITANKA-bosanski jezik i književnost za treći razred gimnazija i srednjih stručnih škola
Bosanski jezik i književnost GRAMATIKA za drugi treći gimnazija i srednjih stručnih škola

za predmet Historija

Naziv predmeta Naziv udžbenika
Historija DODATAK udžbeniku Historija za treći razred gimnazija i srednjih stručnih škola

za predmet Muzička kultura

Naziv predmeta Naziv udžbenika
Muzička kultura DODATAK udžbeniku Muzička kultura za treći razred gimnazija i srednjih stručnih škola

za predmet Likovna kultura:

Naziv predmeta Naziv udžbenika
Likovna kultura DODATAK udžbeniku Likovna kultura za treći razred gimnazija i srednjih stručnih škola

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane buduće autore, da se zarad što boljeg kvaliteta odazovu u što većem broju.

Bošnjačko nacionalno vijeće će u ovom poslu, u skladu sa Zakonom o udžbenicima biti samo posrednik između budućih autora i izdavačkih kuća u cilju poboljšanja kvaliteta udžbenika koji će se koristiti u nastavi na bosanskome jeziku u školskoj 2015/2016. godini.

Nakon završenih udžbenika od strane izdavačkih kuća i autora Bošnjačko nacionalno vijeće prije odobravanja udžbenika od strane Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, daje mišljenje na rukopise udžbenika čija se upotreba planira u nastavi na bosanskome jeziku.

Svi zainteresirani kandidati za izradu udžbenika koji će se koristiti u nastavi na bosanskome jeziku, kao i licencirani prevodioci, za sve potrebne informacije mogu se obratiti na telefon u Glavnom uredu Bošnjačkog nacionalnog vijeća 020 315 608 i 020 33 66 22 ili putem elektronske pošte na  e-mail odbor.obrazovanje@bnv.org.rs

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *