Konkurs – plakat

 

Bošnjačko nacionalno vijeće u okviru programa obilježavanja 11. maja – Dana bošnjačke nacionalne zastave, a u cilju afirmacije nacionalnog identiteta Bošnjaka Sandžaka raspisuje

 

NAGRADNI KONKURS ZA IDEJNO GRAFIČKO RJEŠENJE PLAKATA
kojim se afirmiše bošnjački nacionalni identitet u Sandžaku

 

            Osnovna ideja konkursa je da mladi svojom domišljatošću i originalnošću i to sa sadržajem koji oni smatraju odgovarajućim, na jednoj plakati prikažu sadržaje kojim se afirmiše bošnjački nacionalni identitet u Sandžaku.

 

PROPOZICIJE KONKURSA:

PRAVO UČEŠĆA: mladi uzrasta od 14 do 30 godina

VRIJEME TRAJANJA KONKURSA: od 22. aprila do 5. maja 2017. godine

GLASANJE NA INTERNETU: od 6. do 11. maja 2017. godine

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PLAKATA: Format mora biti od B3 do B1 ili od A3 do A1. Odabrati format po želji. Color CMYK ili color RGB fajl. Rezolucija minimum 300dpi. Plakat treba biti snimljen kao vektor (AI (compatibility CS), CDR (compatibility 14.0), EPS (samo ilustrator compatibility ilustrator CS)) ili kao slika (TIFF, JMPG, PSD (compatibility CS) ili PDF (compatibility acrobat 6.0). Uz vektor fajl, ako nije pretvoren u krive obavezno priložiti fontove. Ako se arhivira kao PSD fajl poslati ga rasčlanjen u leyere. Potrebno je priložiti fontove uz arhivirani fajl. Ako postoje neke (idejne) posebne tehničke karakteristike u načinu štampe obavezno navesti u posebnom layeru idejnog rješenja ili pratećem fajlu, koji treba biti snimljen kao slika ili word dokument.

 

SADRŽAJ PLAKATA: Na plakatu mora biti sadržaj kojim se afirmiše bošnjački nacionalni identitet u Sandžaku na kreativan i originalan način. Na plakatu mogu biti simboli Bošnjaka Sandžaka te mogu biti prikazana mjesta, ljudi, događaji, kulturne i ostale društvene pojave kojim se afirmiše nacionalni identitet Bošnjaka Sandžaka.

 

DOSTAVA PLAKATA ZA KONKURS: 

 • Plakat se dostavlja isključivo u elektronskom obliku.
 • Plakat na kompakt disku možete poslati poštom ili dostaviti lično u prostorijama Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Novom Pazaru (ul. 28. novembra bb) svakog radnog dana od 9 do 16 sati,
 • Plakat možete poslati i na e-mail konkurs@bnv.org.rs
 • Uz poslati plakat potrebno je dostaviti i sljedeće podatke: naziv plakata, ime i prezime autora, mjesto prebivališta, datum i godinu rođenja autora plakata, kao i kontakt telefon i email adresu putem koje će biti potvrđeno postavljanje plakata na zvaničnoj internet stranici BNV (bnv.org.rs) na kojoj će biti sprovedeno glasanje.
 • Također, uz plakat potrebno je dostaviti i kratko objašnjenje plakata, odnosno NA KOJI NAČIN plakat AFIRMIŠE BOŠNJAČKI NACIONALNI IDENTITET U SANDŽAKU. Objašnjenje ne treba biti duže od tri rečenice.
 • Jedan autor na konkursu može učestvovati najviše sa jednim plakatom.
 • Ako dostavljeni plakat zadovoljava uslove konkursa, isti će se poslije zatvaranja konkursa i postaviti na zvaničnoj internet stranici BNV (bnv.org.rs) na kojoj će biti sprovedeno glasanje i ući u izbor za nagradu, tj. učesnici konkursa mogu putem društvenih mreža dijeliti internet stranicu na kojoj se obavlja glasanje.

 

TOK I ZATVARANJE KONKURSA: 

 • Plakati se mogu slati od 22. aprila do 5. maja 2017. godine.
 • Bošnjačko nacionalno vijeće, u svojstvu organizatora, zadržava pravo da prihvati ili ne prihvati plakat za koji smatra da tehnički ili sadržajno ne zadovoljava minimum kriterijuma određenih propozicijama konkursa.
 • Bošnjačko nacionalno vijeće neće primati niti objavljivati plakate uvredljivog sadržaja.
 • Svi plakati koji budu zadovoljili propozicije bit će objavljeni 6. maja na zvaničnoj internet stranici BNV (bnv.org.rs) na kojoj će biti sprovedeno glasanje i tog dana zvanično počinje i glasanje na internetu. 
 • Glasanje se obavlja tako što korisnici interneta na zvaničnoj internet stranici BNV (bnv.org.rs) glasaju za svog favorita. Računaju se jedino glasovi sa internet stranice predviđene za glasanje.
 • Sistem glasanja je takav da automatski ograničava glasanje za istog kandidata više puta. Sistem glasanja predviđa da internet korisnici na istoj IP adresi mogu glasati više puta ali to mora biti učinjeno sa različitih uređaja. Korištenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, nanijeti štetu, ili zloupotrijebiti glasanje je najstrožije zabranjeno. Takvi i slični postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika iz daljeg takmičenja i/ili zabranu glasanja onog ko je navedena pravila prekršio. Ukoliko se procijeni ili posumnja da neki od učesnika na bilo koji način fabrikuje glasove (nagle promjene broja glasova, bilo kakve naznake manipulisanja), Bošnjačko nacionalno vijeće zadržava pravo da ih diskvalifikuje iz konkursa i zanemari njihove glasove bez daljeg obrazloženja.
 • Internet glasanje je javno, a broj glasova koji ima svaki takmičar je dostupno u svakom trenutku na zvaničnoj internet stranici BNV (bnv.org.rs) na kojoj se sprovodi glasanje. Pored toga, administratori Facebook stranice BNV će redovno izvještavati korisnike društvenih mreža o plakatima koji budu imali najveći broj glasova na internetu.
 • Komentari na plakate postavljene na FB stranici su dozvoljeni ukoliko su u granicama pristojnosti i ne vrijeđaju na rasnoj, vjerskoj, nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj diskriminirajućoj osnovi.
 • Glasanje na internetu će trajati do 11. maja 2017. godine u 23:59 h. Spisak svih plakata sa brojem glasova objavljuje se 12. maja 2017. godine.

 

  NAGRADE:

  STRUČNI ŽIRI:

 Nakon zatvaranja konkursa, stručni žiri Bošnjačkog nacionalnog vijeća će sa spiska pristiglih, odabrati plakat za koju ocijeni da je najdomišljatiji, najoriginalniji i najbolje pristupa zadatoj temi, ali i da je tehnički najbolje odrađen i dodijeliti sljedeću nagradu:

DESKTOP RAČUNAR – RADNA STANICA ZA PROFESIONALNOG KORISNIKA

(Radne stanice za profesionalne korisnike su računari sa visokim performansama. Dobitniku će biti dodijeljen računar u vrijednosti do 100.000 dinara)

INTERNET GLASANJE:

Sve preostale fotografije koje nisu nagrađene od strane Stručnog žirija a koje ispunjavaju propisane uslove se rangiraju po broju dobijenih glasova na internetu i dobijaju sljedeće nagrade:

 

I nagrada –   Stipendija u iznosu od 60.000 dinara na godišnjem nivou

II nagrada –  Laptop računar

III nagrada – Tablet računar

                                    

Isti autor ne može biti istovremeno dobitnik nagrade Stručnog žirija i dobitnik nagrade za broj glasova na internetu. 

 

IZLOŽBA-PREDSTAVLJANJE PLAKATA: Tijekom mjeseca maja 2017. godine u prostorijama Glavnog ureda Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Bošnjačko nacionalno vijeće će nakon sprovedenog konkursa nagrađene plakate adekvatno i promovisati.

 

DODJELA NAGRADA: 15. maja 2017. godine u prostorijama Glavnog ureda Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

NAPOMENA: Prijavom za učešće na konkurs odnosno činom dostave fotografije, autor prenosi organizatoru konkursa svoja prava nad fotografijom.