Konkurs – slogan


 

Bošnjačko nacionalno vijeće u okviru programa obilježavanja 11. maja – Dana bošnjačke nacionalne zastave, a u cilju afirmacije nacionalnog identiteta Bošnjaka Sandžaka raspisuje

 

NAGRADNI KONKURS ZA NAJBOLJI SLOGAN
kojim se afirmiše bošnjački nacionalni identitet u Sandžaku

 

            Osnovna ideja konkursa je da mladi svojom domišljatošću i originalnošću u jednom sloganu afirmišu bošnjački nacionalni identitet u Sandžaku.

 

PROPOZICIJE KONKURSA:

 

PRAVO UČEŠĆA: mladi uzrasta od 14 do 30 godina

VRIJEME TRAJANJA KONKURSA: od 22. aprila do 5. maja 2017. godine

GLASANJE NA INTERNETU: od 6. do 11. maja 2017. godine

TEKST SLOGANA: Slogan mora imati tekst kojim se afirmiše bošnjački nacionalni identitet u Sandžaku na kreativan i originalan način.

DOSTAVA SLOGANA ZA KONKURS:

 

 • Slogan može biti dostavljen u štampanom obliku ili poslat putem elektronske pošte.
 • Slogan, odštampan na papiru, možete poslati poštom ili dostaviti lično u prostorijama Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Novom Pazaru (ul. 28. novembra bb) svakog radnog dana od 9 do 16 sati.
 • Slogan možete poslati i na e-mail konkurs@bnv.org.rs
 • Uz slogan potrebno je poslati i sljedeće podatke: ime i prezime autora, mjesto prebivališta, datum i godinu rođenja autora slogana, kao i kontakt telefon i email adresu putem koje će biti potvrđeno postavljanje slogana na zvaničnoj internet stranici BNV (bnv.org.rs) na kojoj će biti sprovedeno glasanje.
 • Jedan autor na konkursu može učestvovati najviše sa jednim sloganom.
 • Ako dostavljeni slogan zadovoljava uslove konkursa, isti će se poslije zatvaranja konkursa i postaviti na zvaničnoj internet stranici BNV (bnv.org.rs) na kojoj će biti sprovedeno glasanje i ući u izbor za nagradu, tj. učesnici konkursa mogu putem društvenih mreža dijeliti internet stranicu BNV na kojoj se obavlja glasanje.

 

  TOK I ZATVARANJE KONKURSA: 

 • Slogani se mogu slati od 22. aprila do 5. maja 2017. godine.
 • Bošnjačko nacionalno vijeće, u svojstvu organizatora, zadržava pravo da prihvati ili ne prihvati slogan za koji smatra da sadržajno ne zadovoljava minimum kriterijuma određenih propozicijama konkursa.
 • Bošnjačko nacionalno vijeće neće primati niti objavljivati slogane sa uvredljivim tekstom.
 • Svi slogani koji budu zadovoljili propozicije bit će objavljeni 6. maja na zvaničnoj internet stranici BNV (bnv.org.rs) na kojoj će biti sprovedeno glasanje i tog dana zvanično počinje i glasanje na internetu.
 • Glasanje se obavlja tako što korisnici interneta na zvaničnoj internet stranici BNV (bnv.org.rs) glasaju za svog favorita. Računaju se jedino glasovi sa zvanične internet stranice BNV predviđene za glasanje.   
 • Sistem glasanja je takav da automatski sprječava glasanje za isti slogan više puta. Sistem glasanja predviđa da internet korisnici na istoj IP adresi mogu glasati više puta ali to mora biti učinjeno sa različitih uređaja.  Korištenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, nanijeti štetu, ili zloupotrijebiti glasanje je najstrožije zabranjeno. Takvi i slični postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika iz daljeg takmičenja i/ili zabranu glasanja onog ko je navedena pravila prekršio. Ukoliko se procijeni ili posumnja da neki od učesnika na bilo koji način fabrikuje glasove (nagle promjene broja glasova, bilo kakve naznake manipulisanja), Bošnjačko nacionalno vijeće zadržava pravo da ih diskvalifikuje iz konkursa i zanemari njihove glasove bez daljeg obrazloženja.
 • Internet glasanje je javno, a broj glasova koji ima svaki takmičar je dostupan u svakom trenutku na zvaničnoj internet stranici BNV (bnv.org.rs) na kojoj se sprovodi glasanje. Pored toga, administratori Facebook stranice BNV će redovno izvještavati korisnike društvenih mreža o sloganima koji budu imali najveći broj glasova na internetu.
 •  Komentari na slogane postavljene na FB stranici su dozvoljeni ukoliko su u granicama pristojnosti i ne vrijeđaju na rasnoj, vjerskoj, nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj diskriminirajućoj osnovi.
 •  Glasanje na internetu će trajati do 11. maja 2017. godine u 23:59 h. Spisak svih slogana sa brojem glasova objavljuje se 12. maja 2017. godine.

 

 NAGRADE:

 

STRUČNI ŽIRI:

 Nakon zatvaranja konkursa, stručni žiri Bošnjačkog nacionalnog vijeća će sa spiska pristiglih, odabrati slogan za koji ocijeni da je najdomišljatiji, najoriginalniji i najbolje pristupa zadatoj temi i dodijeliti sljedeću nagradu:

 

SMART TV

(Dobitniku će biti dodijeljen Smart TV u vrijednosti do 60.000 dinara)

 

INTERNET GLASANJE:

Svi preostali slogani koji nisu nagrađeni od strane Stručnog žirija a koji ispunjavaju propisane uslove se rangiraju po broju dobijenih glasova na internetu i dobijaju sljedeće nagrade:

 

I nagrada –   Stipendija u iznosu od 60.000 dinara na godišnjem nivou

II nagrada –  Laptop računar

III nagrada – Tablet računar

                                    

Isti autor ne može biti istovremeno dobitnik nagrade Stručnog žirija i dobitnik nagrade za broj glasova na internetu. 

 

IZLOŽBA-PREDSTAVLJANJE SLOGANA: Tijekom mjeseca maja 2017. godine u prostorijama Glavnog ureda Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Bošnjačko nacionalno vijeće će nakon sprovedenog konkursa nagrađene slogane adekvatno i promovisati.

DODJELA NAGRADA: 15. maja 2017. godine u prostorijama Glavnog ureda Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

NAPOMENA: Prijavom za učešće na konkurs odnosno činom dostave slogana, autor prenosi organizatoru konkursa svoja prava nad sloganom.