Konkurs za Program stažiranja za mlade – pripadnike nacionalnih manjina

Bošnjačko nacionalno vijeće poziva pripadnike bošnjačke nacionalne manjine da se prijave na Konkurs za Program stažiranja za mlade – pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji.

Cilj ovog programa je da se omogući veće učešće pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu Republike Srbije. Mladima različitog nacionalnog porijekla i različitih akademskih zvanja biće omogućeno da se bliže upoznaju sa radom državnih institucija u cilju podsticanja mogućnosti zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina u državnoj upravi Republike Srbije. Ovaj program predviđa izbor deset (10) kandidata koji će stažirati šest (6) mjeseci u pet državnih institucija, u periodu od novembra 2012. do kraja aprila 2013. godine.

Prijava

– Prijavni formular – zainteresovani kandidati treba da popune prijavni formular objavljen na veb stranicama Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs, kao i Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa www.kt.gov.rs (formular će biti dostupan i u odjeljenju Kancelarije za ljudska i manjinska prava u Bujanovcu, kao i u kancelarijama Koordinacionog tijela za jug Srbije u Preševu i Bujanovcu, odnosno u zgradi opštine u Medveđi).

– Skenirane kopije (elektronskom poštom) ili ovjerene fotokopije (redovnom poštom) stečenih diploma ili uverenja o studiranju ili ovjerena fotokopija indeksa

– Uvjerenje o državljanstvu (skenirno elektronskom poštom ili, original ili ovjerenu kopiju redovnom poštom)

– Motivaciono pismo

Navedenu dokumentaciju potrebno je poslati najkasnije do 16. oktobra 2012. godine  redovnom poštom na adresu:

Kancelarija za ljudska i manjinska prava

Bulevar Mihajla Pupina 2

11 000 Beograd

ili elektronskom poštom na adresu: internship@ljudskaprava.gov.rs

Izbor uspešnih kandidata će se vršiti na osnovu dostavljene prijave i intervjua. Vreme i mesto održavanja intervjua biće saopšeno samo onim kandidatima koji uđu u uži izbor. Nepotpune, pogrešne i neblagovremeno poslate prijave neće biti razmatrane.

Uslovi

Uspješni stažisti treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

  • Da su studenti završne godine ili da su stekli univerzitetsku diplomu (prava, političke nauke, društvene nauke);
  • Da imaju aktivno znanje srpskog jezika;
  • Da su državljani Republike Srbije;
  • Da su visoko motivisani, komunikativni, kreativni i profesionalni u odnosu prema radu.

Izabrani kandidati će potpisati ugovore sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava u kojima će biti naznačena njihova prava i obaveze. Svi izabrani stažisti će dobijati mjesečnu nadoknadu za svoj rad.

Podstiču se kandidati ženskog pola da se prijave na konkurs.

Sve dodatne informacije u vezi sa programom možete dobiti telefonom 011 2250611; 062 8055069 ili elektronskom poštom: internship@ljudskaprava.gov.rs.

“Program stažiranja za mlade – pripadnike manjina u državnim institucijama Srbije” podržavaju Britanska ambasada u Beogradu i Holandska ambasada u Beogradu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.