KOORDINACIJA NACIONALNIH SAVJETA TRAŽI STVARANJE USLOVA ZA POVRATAK BNV U RADNU GRUPU

Koordinacija nacionalnih savjeta nacionalnih manjina pozvala je nadležne državne organe da stvore uslove da se predstavnik Bošnjačkog nacionalnog vijeća vrati u Radnu grupu za izradu Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

Na sjednici Koordinacije, održanoj 8. decembra, u Novom Sadu, Koordinacija nacionalnih savjeta zaključila je da su prijedlozi nacionalnih savjeta nacionalnih manjina u dosadašnjem radu Radne grupe od strane nadležnih državnih organa ignorisani i nisu razmatrani, tražeći da im se dostave svi zapisnici o dosadašnjem njenom radu, kao i spiskovi prisutnih.

______________________________________________________

ZAKLJUČCI KOORDINACIJE NACIONALNIH SAVEJTE NACIONALNIH MANJINA, 8.12.2015.GODINE

Koordinacija Nacionalnih saveta nacionalnih manjina na sednici održanoj dana 8. 12. 2015. godine u Novom Sadu u potpunosti podržava želju svih zainteresovanih strana da se izradi nacrt Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina koji će rezultirati kvalitetnim tekstom koji u punoj meri izražava želje i potrebe i rezultat je inkluzivnog procesa izrade.

Na žalost moramo da konstatujemo da sa nekoliko prethodnih sednica nisu dostavljeni zapisnici i spiskovi prisutnih. Još veći problem predstavlja činjenica da veliki broj predloga izmena i dopuna na predloženi tekst AP nije uopšte razmatran, i da su predlozi dostavljeni od strane nacionalnih saveta po pravilu ignorisani, što nije u duhu deklarisanog inkluzivnog procesa donošenja AP.

Iz tog razloga tražimo da se u roku od sedam dana svim članovima radne grupe dostave zapisnici i spiskovi prisutnih za svaku sednicu radne grupe ponaosob.

Tražimo da predlozi koji do sada nisu razmatrani ili iz drugih razloga nisu ušli u trenutni predlog nacrta AP budu uvršteni u celosti na listu koja nosi naslov „sporna pitanja”, koja su se pojavila tokom dosadašnjih sednica radne grupe, a koja bi se u buduće nazvala “sporna i ne razmatrana pitanja“, bez čijeg adekvatnog razmatranja se ne sme zaključiti tekuća faza izrade nacrta teksta AP.

Koordinacija očekuje od nadležnih državnih organa da stvori uslove za povratak predstavnika BNV u rad radne grupe.

______________________________________________________________

The Coordination of National Councils of National Minorities at its session on 8. 12. 2015 in Novi Sad, fully supports the desire of all stakeholders to draft the Action Plan for the realization of the rights of national minorities, which will result in high-quality text which fully expresses the desires and needs and the result of an inclusive process of development.

Unfortunately we have to note that from the few previous sessions were not submitted records and lists of attendees. An even greater problem is the fact that a large number of proposals of amendments to the proposed text of the Action Plan was not considered, and that the proposals submitted by the National Council were as a rule ignored, which is not in the spirit of the declared inclusive process of decision-AP.

For this reason we ask that within seven days submit records and lists of participants for each session of the working group separately to all members of the working group.

We ask that proposals that have not been discussed, or otherwise did not make the current draft of the Action Plan be included in its entirety on the list titled “issues”, which appeared during the previous session of the working group, and which should be called in the future “contentious and not discussed issues”, without which adequate consideration shouldn’t be completed current phase of drafting the text of Action Plan.

Coordination expects from the authorities to create conditions for the return of the representatives of Bosniak National Council in the working group.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.