Literarni konkurs

 

LITERARNI KONKURS

image description

LITERARNI KONKURS

 

 

L I T E R A R N I   N A G R A D N I   K O N K U R S

 

“Sandžak se srcem izgovara“

 

            Povodom 20. novembra – Dana Sandžaka, Bošnjačko nacionalno vijeće raspisuje literarni nagradni konkurs na temu “Sandžak se srcem izgovara” za učenike V, VI, VII i VIII razreda osnovne škole koji pohađaju nastavu na bosanskom jeziku.     

Konkurs će biti otvoren od 8. do 23. novembra 2016. godine.

Stručni žiri odabrat će tri najuspješnija rada iz dvije kategorije i njihovi autori će biti nagrađeni vrijednim nagradama na svečanosti koja će biti organizirana 2. decembra 2016. godine u prostorijama Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Novom Pazaru.

I kategorija – učenici V i VI razreda

II kategorija – učenici VII i VIII razreda

 

NAGRADE:

  • prva nagrada – laptop računar
  • druga nagrada – tablet računar
  • treća nagrada – tablet računar

 

Propozicije literarnog konkursa:

 

  • Na konkursu mogu učestvovati učenici V, VI, VII i VIII razreda osnovne škole
  • Rad mora biti na bosanskom jeziku i napisan latiničnim pismom;
  • Radove potpisane šifrom i sa naznačenom kategorijom dostaviti u pet prekucanih primjerka;
  • Uz rad, u posebnoj zatvorenoj koverti na čijoj poleđini je ispisana šifra i kategorija, dostaviti ime i prezime, razred, naziv i mjesto škole, i ime nastavnika/ice;
  • Radovi poslati poslije datog roka neće biti uzeti u razmatranje.

 

Radove slati poštom ili dostaviti lično na adresu:

Bošnjačko nacionalno vijeće:

28. novembra bb 36300 Novi Pazar,

sa naznakom: Za konkurs literarnih radova