Mišljenje BNV o Odluci o mreži osnovnih škola na teritoriji Grada Novog Pazara

Na osnovu zahtjeva Grada Novog Pazara u vezi davanja mišljenja na Odluku o mreži osnovnih škola na teritoriji Grada Novog Pazara, koji je lokalna skupština donijela 21. februara 2013. godine, a koji je Vijeću dostavljen na mišljenje 24. juna 2013.godine, Bošnjačko nacionalno vijeće uputilo je lokalnoj samoupravi Grada Novog Pazara sljedeće mišljenje:

Bošnjačko nacionalno vijeće ukazuje da Odluka o mreži osnovnih škola na teritoriji Grada Novog Pazara u Članu 2., u kojem stoji “Osnovno obrazovanje i vaspitanje ostvaruje u 15 osnovnih škola i jednoj muzičkoj školi, u kojima se nastavni plan i program ostvaruje na sprskom i bosanskom jeziku na ćiriličnom i latiničnom pismu u skladu sa Zakonom” nije u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Član 76. Umjesto toga treba da stoji “Osnovno i srednje obrazovanje ostvaruje se u 15 osnovnih škola i jednoj muzičkoj školi, u kojima se školski program i nastavni plan i program ostvaruje na sprskom i bosanskom jeziku na ćiriličnom i latiničnom pismu u skladu sa Zakonom”, jer je Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Član 76. Stav.1. i Stav 2.) određeno da se osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje ostvaruju na osnovu školskog programa, a školski program se donosi na osnovu nastavnog plana i programa.

U vezi sa Članom 3. Odluke o mreži osnovnih škola na teritoriji Grada Novog Pazara, koji se odnosi na formiranje izdvojenog odjeljenja u Muru osnovne škole “Jošanica” u Lukarima, kao nove osnovne škole, Bošnjačko nacionalno vijeće je, postupajući u skladu sa članom 15. stava 1. tačke 3. Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina Republike Srbije dana 23.03.2013. godine donijelo odluku kojom su osnovna škola “Jošanica” Lukare, osnovna škola “Selakovac” Novi Pazar, osnovna škola “Rifat Burdžović Tršo” u Tutinu i osnovna škola “12. decembar” u Sjenici utvrđene kao ustanove od posebnog značaja za obrazovanje bošnjačke nacionalne zajednice u Republici Srbiji. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku RS”, broj 31/2013 od 05.04.2013. godine.

S obzirom da je Osnovna škola “Jošanica” u Lukarima od posebnog značaja za obrazovanje bošnjačke nacionalne zajednice, smatramo da bi osnivanje nove škole u Muru, umjesto već postojećeg izdvojenog odjeljenja, bilo na štetu učenika i lokalne zajednice.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *