Najava događaja: Dodjela laptop računara autorima udžbenika

Bošnjačko nacionalno vijeće će sutra, 26. aprila 2013. godine u 19 sati, u Glavnom uredu Vijeća, u znak podrške autorima koji su radili na izradi udžbenika i dodataka koji će se koristiti u nastavi na bosanskom jeziku, a za potrebe unapređenja kvaliteta procesa implementiranja nastave, dodijeliti 25 laptop računara autorima udžbenika i dodataka, koje je Vijeće obezbijedilo od Turske razvojne agencije TIKA.

Predhodno će, u 18 sati, biti organizovana obuka vaspitača, nastavnika i profesora koji će koristiti interaktivne table koje je Vijeće uručilo obrazovno-vaspitnim ustanovama u kojima se izvodi pripremna nastava.

Ovom prilikom Vas pozivamo da medijski propratite događaj.