Najava događaja: Konsultativni sastanak Savjeta visokih zvaničnika – Senata BNV

U prostorijama Glavnog ureda Bošnjačkog nacionalnog vijeća, sutra, 02. marta 2013. godine sa početkom u 13:00 sati, održaće se konsultativni sastanak Savjeta visokih zvaničnika – Senata Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

Senat je konsultativno tijelo Bošnjačkog nacionalnog vijeća koje se bavi pitanjima od izuzetnog značaja za sveukupni položaj i ostvarivanje prava garantovanih Ustavom, zakonom i međunarodnim pravnim aktima, pripadnicima bošnjačke nacionalne zajednice u Republici Srbiji i čine ga ličnosti koje su obavljale najviše državne političke i javne funkcije u ime bošnjačkog naroda, koji se izjašnjavaju kao pripadnici bošnjačke nacionalne zajednice kao i dobitnici nacionalnih nagrada koje dodjeljuje Bošnjačko nacionalno vijeće.

Pozivamo predstavnike medija da proprate ovaj događaj.