Najava događaja za 17. maj 2013. godine

Delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeće će u petak, 17. maja 2013. godine, u 11 sati posjetiti OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”, radi upoznavanja sa tokom sprovođenja anketiranja roditelja o modelu nastave u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Sandžaku u školskoj 2013./2014.

Istog dana, u 16:00 sati povodom sprovođenja pripremne nastave na bosanskom jeziku u Sandžaku, u obrazovno-vaspitnim ustanovama u kojima se izvodi pripremna nastava, organizovati uručivanje interaktivne table, Predškolskoj ustanovi “Mladost” u Novom Pazaru.

Također, obavještavamo Vas da će predstavnici akademske inicijative FORUM10 posjetiti Vijeće u 14 sati, sa ciljem promovisanja “Programa stražiranja za mlade – pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji”.