NAJAVA: Posjeta delegacije savjetodavnog komiteta Svjeta Evrope

Delegacija Savjetodavnog komiteta Savjeta Evrope za sprovođenje Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina po prvi put dolazi u Novi Pazar i sutra će u 12 sati posjetiti Bošnjačko nacionalno vijeće.

Cilj dlegacije Savjetodavnog komiteta je da se kod BNV uvjeri da li država Srbija poštuje prava Bošnjaka u Srbiji i provjera navoda iz petogodišnjeg državnog izvještaja Srbije Savjetu Evrope.

Pozivamo vas da medijski propratite ovaj događaj.