Najava promocije publikacije “Zaustavljeni proces”

Bošnjačko nacionalno vijeće i Centar za bošnjačke studije organizuju promociju drugog dijela publikacije “ZAUSTAVLJENI PROCES” u Sjenici, Novom Pazaru i Tutinu.

Riječ je o zbirci dokumenata o zaustavljanju i onemogućavanju ostvarivanja prava sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji, u skladu sa ustavom i zakonom. Knjigu čine projekti, programi, druga akta i dopisi, u periodu od 2009. do 2011. godine, kojima je Bošnjačko nacionalno vijeće od Vlade Republike Srbije, resornih ministarstava i drugih nadležnih ustanova i institucija tražilo ostvarivanje prava bošnjačke nacionalne zajednice u Republici Srbiji.

Promocija drugog dijela knjige “ZAUSTAVLJENI PROCES ostvarivanja prava sandžačkih Bošnjaka u Srbiji” predstavlja sastavni dio procesa javne rasprave o nacrtu Deklaracije o položaju i ostvarivanju prava sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji.

Na promociji će govoriti:

Prof. dr. Rasim Muratović, predstavnik Vijeća Kongresa Bošnjačkih intelektualaca iz Sarajeva

Aleksandra Šanjević, Fond za otvoreno društvo iz Beograda

Prof. Zibija Šarenkapić, direktorica KC DamaD

Dr. sci. Redžep Škrijelj, historičar

Esad Džudžević, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća

Muhedin Fijuljanin, potpredsjednik Izvršnog odbora Vijeća

RASPORED I SATNICA PROMOCIJA:

Petak, 20. januara 2012. godine u sali Skupštine opštine Sjenica sa početkom u 18 sati;

Subotu, 21. januara 2012. godine u Glavnom uredu Vijeća sa početkom u 13 sati i u biblioteci Centra za bošnjačke studije u Tutinu sa početkom u 17 sati.