Nagrade

Najveće nacionalne nagrade i priznanja sandžačkih Bošnjaka su: Povelja Kulina bana, Dukat Isa-bega Ishakovića, Medalja Rifat Burdžović Tršo, Pero Ćamila Sijarića i Plaketa Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

Povelja Kulina bana

Povelja Kulina bana je najveće nacionalno priznanje sandžačkih Bošnjaka. Dodjeljuje se pojedincima za životno djelo ili, pak, nacionalnim institucijama za izuzetna ostvarenja. Nagrada se dodjeljuje 11. maja, na Dan bošnjačke nacionalne zastave.

Iako se, prema Odluci o nagradama i priznanjima Bošnjačkog nacionalnog vijeća, dodjeljuje svake druge ili četvrte godine, jedini dosadašnji dobitnik nagrade je Husein Bašić (1938-2007), istaknuti bošnjački književnik (nagrada dodijeljena na Dan bošnjačke nacionalne zastave, 11. maja 2005. godine).

Dukat Isa-bega Ishakovića

Dukat Isa-bega Ishakovića je nacionalna nagrada sandžačkih Bošnjaka koja se dodjeljuje pojedincima ili nacionalnim institucijama u oblasti ukupnog kulturnog stvaralaštva. Nagrada se dodjeljuje povodom obilježavanja Dana bošnjačke nacionalne zastave, 11. maja.

Nagrada nosi ime utemeljitelja Novog Pazara Isa-bega Ishakovića i sastoji se od diplome i stilizovanog dukata prečnika 30 mm, težine 15 grama, zlata finoće 900/1000 Au.

Dosadašnji dobitnici nagrade su: Osnovna škola “Ibrahim Bakić” iz Ljeskove (opština Tutin) – škola u kojoj je, nakon punih 97 godina, održan prvi čas bosanskog jezika na prostoru Sandžaka, Društvo za nauku, kulturu i umjetnost Bošnjaka “Ikre” iz Prijepolja, Adil-beg Zulfikarpašić, osnivač Bošnjačkog instituta u Sarajevu, slikar Hilmija Ćatović i književnik Rasim Ćelahmetović.

Medalja Rifat Burdžović Tršo

Nagrada Medalja Rifat Burdžović Tršo se dodjeljuje pojedincima ili nacionalnim institucijama za doprinos u oblastima javnih djelatnosti, politike, ljudskih prava i za doprinos ideji multietničkog i multikulturalnog društva. Nagrada se dodjeljuje na Dan Sandžaka, 20. novembra.

Nagrada Medalja Rifat Burdžović Tršo sastoji se od diplome, medalje sa likom Rifata Burdžovića Trša, na čijem naličju se nalazi grb bošnjačke nacionalne zajednice.

Dosadašnji dobitnici nagrada su: Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda iz Novog Pazara (2005. godine), Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda (2006. godine), Petar Lađević, bivši direktor Službe za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije (2007. godine), Nezavisni heftičnik “Sandžačke novine” (2009. godine), Državni univerzitet u Novom Pazaru, Goran Bašić, zamjenik Ombudsmana Republike Srbije i Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka sa sjedištem u Sarajevu (2010.).

Pero Ćamila Sijarića

Nagrada Pero Ćamila Sijarića se dodjeljuje pojedincima u oblasti književnosti.
Nagrada je prvi put dodijeljena 27. juna 2006. godine, književnicima Faruku Dizdareviću iz Priboja za knjigu proze “Ćamil gora razgovora” i Ibrahimu Hadžiću iz Rožaja Ibrahimu Hadžiću iz Rožaja, za knjigu poezije “Hora”. Ostali dobitnici nagrade su Zuvdija Hodžić (za 2007. godinu) i Sinan Gudžević (2008. godine), za izdavački poduhvat godine, Zaim Azemović za sveukupan doprinos afirmaciji književnog stvaralaštva sandžačkih Bošnjaka (2010.), Asmir Kujović za stvaralaštvo u protekloj godini (2010.), Safet Sijarić za ukupno književno stvaralaštvo i za autentičnost sandžačkog literarnog izraza u bošnjačkoj književnosti (2012.), Fatima Muminović Pelesić za za sveukupni književno-publicistički, esejistički, naučno-pedagoški, i rad na afirmaciji bosanskog jezika i kulture u Sandžaku (2013.), Fehim Kajević za svekupni književno-publicistički i novinarski rad na afirmaciji bošnjačke kulture (2014.), Refik Ličina za ukupni književni, esejistički, prevodilački i rad na evropskoj afirmaciji bosanskoga jezika, Bošnjaka i Sandžaka (2015.), Faiz Softić za sveukupan književni rad i doprinos bošnjačkoj kulturi. (2016.) i Murat Baltić za ukupni doprinos razvoju bošnjačkog romana općenito, a posebno bošnjačkog romana u Sandžaku, te njegove stalne aktivnosti u praćenju sandžačke društveno-kulturne scene. (2017.) .

 

Plaketa Bošnjačkog nacionalnog vijeća

Plaketa Bošnjačkog nacionalnog vijeća se dodjeljuje institucijama i pojedincima za izuzetan doprinos u zaštiti i unaprjeđenju položaja i ostvarivanja prava i sloboda sandžačkih Bošnjaka.

Dosadašnji dobitnici Plakete su: Dr. Slobodan Vuksanović (2008.), Turska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj – TIKA (2009.), Boris Tadić (2010.), Sulejman Tihić (2010.), Sulejman Ugljanin (2010.) i Alija Džogović (2011.).