Obraćanje Esada Džudževića povodom Dana bošnjačke nacionalne zastave

Poštovani predsjedniče Ugljanin, poštovani vijećnici, dame i gospodo, dragi gosti,

Dobro došli na svečani prijem povodom obilježavanja 11. maja – Dana bošnjačke nacionalne zastave.

Ove godine obilježavanje 11. maja ima dvije dodatne činjenice i to:
Ove godine obilježavamo 15 godina ovog najvećeg nacionalnog blagdana sandžačkih Bošnjaka i ove godine prvi put obilježavamo 11. maj – Dan bošnjačke nacionalne zastave kao zvaničan nacionalni blagdan Bošnjaka u Srbiji i Crnoj Gori, priznat od strane države.

Kada se vratimo 15 godina unazad i uporedimo stanje Bošnjaka tada i danas, primjetićemo najmanje 5 stvari.

Tada, 11. maja 1991.godine, bili smo narod na nivou vjerske skupine, bez ikakvih nacionalnih obilježja i  nacionalnih prava, ali smo i tada znali šta hoćemo i kako to što hoćemo da ostvarimo.
Nakon biološkog opstanka poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i rušenja režima Slobodana Miloševića pristupili smo procesu ostvarivanja nacionalnih manjinskih prava u skladu sa međunarodno-pravnim standardima i zaokružili smo ono što se zove lična karta naroda:

1. To je prije svega, vraćanje historijskog imena našem narodu i imena našem maternjem jeziku. To smo verifikovali na popisima stanovništva 2002.godine, u Srbiji i 2003.godine, u Crnoj Gori.

2. Nakon toga, Bošnjačko nacionalno vijeće je u saradnji sa državnim organima i Međunarodnom zajednicom, vratio naš bosanski jezik u zvanične službene jezike u našoj državi – tako da je danas bosanski jezik ravnopravan sa srpskim, albanskim, bugarskim, rusinskim, romskim, slovačkim, rumunskim, mađarskim, ukrajinskim i hrvatskim jezikom.

3. Počeli smo proces obrazovanja koji poštuje naše nacionalne vrijednosti i na taj način vratili smo bosanski jezik, književnost, bošnjačku kulturu i historiju u državni školski sistem iz kojeg su bili izbačeni prije ravno stotinu godina.

4. Država je priznala naše nacionalne simbole – grb i zastavu, što je bitno obilježje svakog evropskog naroda. Naša zastava i grb predstavljaju savršen sklad naše bogumilsko-islamske tradicije i kulture, što simbolizuju 3 ljiljana i 3 polumjeseca pored toga priznata su naša četiri nacionalna blagdana, dakle 11. maj, Dan bošnjačke nacionalne zastave, 20. novembra, Dan ZAVNOS’a, dva bajrama a mi obilježavamo i 11. juli, Dan sjećanja.

5. Na dobrom smo putu da prevaziđemo do sada selektivan pristup svih dosadašnjih vlada u zaštiti i afirmaciji bošnjačke kulturne baštine, ravnopravno sa srpskom i drugim kulturnim baštinama na ovim prostorima.

To ćemo postići i formiranjem redakcije na bosanskom jeziku na RTS-u odnosno Javnom RTV servisu, čime između ostalog, doprinosimo stvaranju multietničkog i multikulturalnog društva u našoj državi i čime doprinosimo bržem i efikasnijem približavanju naše zemlje evropskim i evroatlanskim integracijama.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.